Hva er egentlig en god lærer? Vi spurte elevene

– En samfunnsfagslærer jeg hadde satt seg ofte ned sammen med oss ved pultene og hadde genuine diskusjoner sammen med oss om viktige temaer. Det viser at en lærer har lidenskap for faget, sier Daniel Mohammed Uzzaman (18). Her sitter han sammen med Ida Marie Amundsen Grimsrud (18) på Elvebakken videregående skole.

– En god lærer har kontakt med eleven på et annet nivå, og ikke bare et faglig nivå, sier Daniel Mohammed Uzzaman (18).

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Han går i 3. klasse på Elvebakken videregående skole og forteller om hva som engasjerer han mest i undervisningen.

– Læreren må få med seg alle elevene og vise lidenskap til det de skal lære bort, sier han.

Ida Marie Amundsen Grimsrud (18) går sammen med Uzzaman på Elvebakken. Hun mener en god lærer har mye kompetanse og sørger for at elevene utviklet seg faglig.

– Samtidig er det viktig at læreren investerer i elevene. Hvis de gjør det, skaper det gjensidig respekt hos elevene, sier Grimsrud.

Selv har hun to lærere som særlig engasjerer henne. De snakker høyt og er oppmerksomme på hele tiden å se elevene inn i øynene.

– Øyekontakten skaper god kommunikasjon mellom elevene og læreren, og kontakten med læreren er viktig, sier hun.

Femårig lærerutdanning og tidlig innsats

I statsbudsjettet som ble lagt frem forrige uke, ble det blant annet foreslått å bruke 252 millioner kroner på innføring av ny femårig lærerutdanning. Dette skal gjøre både læreren og skolen bedre.

Alle elever har forskjellige forutsetninger for læring, og derfor har alle samme rett til tilpasset opplæring.

Les også

Rektorer om nyutdannede lærere: Gode i fag, dårligere på sosial kompetanseDette mener imidlertid Magnus Thue, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, ikke oppfylles i like stor grad.

– Vi er fortsatt ikke gode nok til å sikre at alle faktisk får oppfylt rett til tilpasset opplæring. Regjeringen vil legge til rette for at alle elever skal kunne lære mer uavhengig av utgangspunkt. Det er derfor vi har satset på femårig lærerutdanning, videreutdanning for lærere og tidlig innsats, sier Thue.

  • Podkast: Hva er en god lærer? Vi diskuterer. Hør den gratis med ett klikk her:

I statsbudsjettet ble det også klart at 150 millioner skal gå til kommunene for å styrke arbeidet med tidlig innsats i skolen. Det vil si at man skal styrke opplæringen for de elevene som sliter med lesing, skriving og regning, og dette på et tidlig tidspunkt.

– Det blir vanskeligere å ta seg inn igjen jo lengre tid det går. Derfor er det viktig at skolen tar tak i elever som sliter på et så tidlig tidspunkt som mulig, sier Thue.

Struktur og god relasjon

Den autoritære læreren, den ettergivende læreren og den autoritative læreren er noen av lærerrollene man lærer om som student ved lærerutdanningen i dag.

Sistnevnte er en blanding av å være kontrollerende, men også støttende overfor elevene.

Pedagogisk forsker Thomas Nordahl mener det er den autoritative læreren som fungerer best, både på ungdomsskolen og på videregående skole.

Les også

Mye lest: Min lærer turte. Tør deres?– Lærerne som lykkes godt, ser ut til å være dyktig på å gi tilbakemeldinger til elever, samtidig som de viser elevene videre i læringen. De har god struktur på undervisningen og har en god og støttende relasjon til elevene, sier Nordahl.

Strukturen på undervisningen har mye å si på hvor godt barnet lærer.

Nordahl mener samarbeidslæring der elever arbeider to og to eller i andre grupperinger, gir gode resultater når elevene og lærerne mestrer det.

Lærer på Sofienberg skole, Maja Brustad (t.v.), forteller at lærere hele tiden er på jakt etter det magiske klasserommet. Her sitter hun sammen med elev Stella Young (14) (m) og Linus Schonhowd (15) (t.h.).

– Det kreves en viss variasjon i undervisningen for å treffe mangfoldet av elever. I dag ser det ut til å være for mye individuelt arbeid, og det fører til at noen elever blir svært passive og får gjort lite, sier Nordahl.

Aktiv undervisning

Stella Young (14) går i 9. klasse på Sofienberg skole. Hun lærer best når de er aktive i klasserommet.

– Jeg vil heller gjøre kreative ting, enn å sitte og lese og svare på oppgaver. Jeg blir mest engasjert hvis læreren varierer undervisningen ved å introdusere meg for nye læremåter, sier hun.

Linus Schonhowd (15) går i 10. klasse. Han lærer også best når de er aktive i timen.

– Jeg lærer best når vi har gruppearbeid, men det kommer selvfølgelig an på hvem jeg jobber med, sier han.

En god lærer for ham er en som følger opp når han trenger hjelp.

– Han eller hun må ikke utfordre for mye, og ikke være for plagsom, sier han.


Podkast: Hva er en god lærer?

Espen Ween er faglærer i medier og samfunnsfag på Rosenvilde videregående skole i Bærum. Han ser blant annet på Paradise Hotel for å holde følge med elevene.

Katja Saanum går i tredjeklasse på Elvebakken videregående og deler sine tanker.

  • Hør gratis med ett klikk her: