SiD

Norge diskriminerer asylbarn! | Katja Busuttil

  • Katja Busuttil (21), styremedlem, Oslo Unge Venstre
Det er faktisk ikke luksus å gi disse få barna det de har krav på, skriver Katja Busuttil (20).

Si ;D-innlegg: Beholder vi loven slik den er i dag, er vi med på å undergrave barns rettigheter.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I Norge tar man det for gitt at alle skal ha rett til å gå på videregående skole. Dersom Ola Nordmann ikke hadde fått plass, ville det vært skandale. For flotte, fine Norge, et av verdens beste land å bo i, driver vel ikke med diskriminering?

Jo, faktisk. Vi tenker at alle behandles likt, men vi glemmer asylbarna i prosessen. I dag har asylbarn som får avslag på opphold, ingen garanti på at de får beholde skoleplassen frem til avreise.

I Dagsavisen 3. mai blir man kjent med «Arman» på 17 år. Han blir sendt ut fra landet først når han fyller 18, men mistet likevel skoleplassen.

Katja Busuttil (20) er styremedlem i Unge venstre.

Brudd på norsk lov

«Arman» er langt ifra den eneste som mister skoleplassen lenge før avskjed. Ikke nok med at dette strider mot FNs barnekonvensjon; det er også brudd på norsk lov.

Ifølge ungdomsretten har man som ungdom rett til tre års opplæring på videregående skole, men i § 3–1 i opplæringsloven står det også at dersom man får avslag på oppholdstillatelse, har man rett til videregående opplæring frem til endelig avslag.

6. november vil Stortinget be Regjeringen om å fremme forslag om lovendring, slik at ungdom med endelig avslag på lik linje med andre unge skal få gå på videregående skole frem til utreise.

Beholder man loven slik den ser ut i dag, er man med på å undergrave barns rettigheter, og man er aktivt med på å utsette unge for psykiske påkjennelser i asylbarns allerede uforutsigbare hverdag.

Det er faktisk ikke luksus å gi disse få barna retten de har krav på, i en verden der ca. 70 millioner mennesker er på flukt.

Les flere innlegg om asylpolitikk her:

Les også

  1. Jeg har lurt på hvorfor så mange asylbarn bare forsvinner. Nå vet jeg svaret | Øystein Kolstad Kvalø

  2. Vi må stille strengere krav til dem som får oppholdstillatelse | Helene Honningsvåg Formo

  3. Skal vi kalle asylpolitikken human, streng, rettferdig eller bærekraftig? Jeg bryr meg ikke. | Agnes Nærland Viljugrein

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Si ;D
  2. Asylbarn
  3. Rettigheter
  4. FNs barnekonvensjon
  5. Diskriminering