Klasseturer må ikke koste penger for å være gøy!

Ofte må elevene selge et gitt antall doruller eller annet, men det blir fort foreldrene som må kjøpe alt. Hvor mye lærer de av det? spør Astrid Marie Foss Claussen (14).

Si ;D-innlegg: Vi lærer å samle inn penger til oss selv heller enn å hjelpe andre.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Barn og ungdom blir stadig utsatt for press. Alt fra karakterpress, klespress og kroppspress. Men det jeg tror er det største presset handler om noe så enkelt som pengebruk.

For barn med foreldre med ikke fullt så store lommebøker, er dette vanskelig. Dette presset merkes spesielt i forbindelse med klasseturene. Klasseturer som er tuftet på den norske dugnadsånden, som skal bygge felleskap mellom elever og som rett og slett skal være gøy.

Koster flere tusen pr. elev

Klassetur strider imot gratisprinsippet i norske skoler. Det foregår i skoletiden, selv om arrangementet koster masse penger. Turene koster ofte flere tusen pr. elev. Det er mye penger, og det er det ikke alle som har. Ofte må elevene selge et gitt antall doruller eller annet, men det blir fort foreldrene som må kjøpe alt. Eller så må man gå rundt og ringe på alle dørene i hele nabolaget.

Astrid Marie Foss Claussen

Hvor mye lærer barna av at foreldrene enten kjøper alt dopapiret deres eller at de må kjøres rundt i hele nabolaget? Det jeg tror barn og unge bør lære, er å hjelpe andre mennesker, ikke bare tenke på seg selv.

Klassetur kan føre til utestenging og dårlig klassemiljø. Presset om at alle skal samle inn en sum penger, gjør at du blir ekstremt upopulær i klassen hvis du ikke har fått solgt alle dorullene dine.

Elever bør heller hjelpe andre

I desember hadde vi på Nordberg en innsamlingsaksjon til inntekt for kreftsyke barn. Jeg fikk da se at engasjementet er mye lavere for å samle inn penger til kreftsyke barn, enn til ferietur til oss selv. Og det til tross for at de fleste på min skole ofte reiser på ferie til de mest spennende steder man kan tenke seg. Det gjorde meg trist. Jeg mener at skolen og foreldre er nødt til å tenke på andre enn seg selv og sine barn. Hadde vi heller dratt på en klassetur som kostet en del mindre, kunne vi hjulpet andre barn med pengene skolen og foreldre vil at vi skal bruke på en dyr utenlandstur.

Press og ubehag

Jeg synes det er både tankevekkende og urovekkende at dette foregår i skoletiden. På skolen skal man lære om verdier som nestekjærlighet og solidaritet, men per dags dato er ikke dette godt nok. I dag sender de voksne ut signaler om at det er greit å betale seg ut av alt, og at det viktigste er en selv. Jeg vil at klassetur skal være noe hyggelig klassen gjør sammen som ikke setter fokus på penger. Jeg tror det er viktigere hvem man er med, enn hvor man er. Dagens klassetur skaper press og ubehag. Det er ikke inkluderende, og på skolen skal det være inkluderende og tilrettelagt for alle.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.