SiD

Å tillate surrogati i Norge er det beste for barnet | Martin Jonsterhaug

  • Martin Jonsterhaug (16)
I dag er det ulovlig med surrogati og eggdonasjon i Norge – det er ikke til det beste for barnet, mener Martin Jonsterhaug (16). Illustrasjonsfoto.

Si ;D-innlegg: Når det uansett blir gjennomført surrogatfødsler, handler det bare om trygghet og barnets beste.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Den norske kirke tillater nå at likekjønnede par får gifte seg i kirken. Dette er et utrolig viktig skritt i riktig retning. Deres liv og kjærlighet får nå en plass i kirken, men fremdeles gjør dagens regelverk det veldig vanskelig for flere av dem å stifte en familie. Hvorfor er det slik?

Ulovlig, men lovlig

I Norge hindrer dagens regelverk barnløse fra å benytte surrogati og eggdonasjon. Surrogati går ut på at man inngår en avtale med en kvinne om at hun skal bære frem et barn for et par eller en person.

Eggdonasjon vil si at et par får donert et egg fra en annen kvinne, før egget blir befruktet med mannens sæd ved prøverørsbefruktning. Deretter settes egget inn i kvinnens livmor, før hun gjennomgår et normalt svangerskap. Det er ikke ulovlig å være foreldre via surrogati eller eggdonasjon i Norge – bare å gjennomføre prosessen her hjemme.

Les også

Forvirret? Du er ikke alene. Her er 20 spørsmål du ikke har turt å stille om eggdonasjon

Komplisert surrogati

Det er en kjent sak at det allerede finnes personer i Norge som reiser til andre land for å få barnet sitt båret frem ved hjelp av en annen kvinne. Dette er en kostbar og ofte risikofylt prosess, som kunne blitt utført av leger i Norge.

Dette skaper alvorlige problemer for både barn og foreldre. Når foreldrene og barnet kommer over grensen til Norge fra utlandet etter å ha gjennomført en surrogatfødsel, vil det kun være den ene av foreldrene som er juridisk forelder til barnet .

Jeg er ikke i tvil – barnets beste er å bli akseptert

Det betyr at moren kan miste rettigheten til omsorg overfor sitt eget barn.

Det eneste alternativet disse foreldrene har til å få til å være foreldre for barnet sitt er å søke om å få adoptere sitt eget barn, en egen prosess som kan ta uforholdsmessig lang tid.

Det beste for barnet

Jeg er tilhenger av surrogati i Norge fordi det er det beste for barnet! Det handler ikke om hvilke moralske overbevisninger vi har, om hva som er rett og galt. Det handler om at surrogati blir utført uansett.

Spørsmålet er derfor om surrogati skal foregå i trygge Norge, eller gjennom potensielt utrygge tjenester i utlandet.

Spørsmålet er om barnet skal ha rett til begge sine foreldre, eller til kun den ene forelderen. Vi må spørre oss om hva som er barnets beste. Jeg er ikke i tvil – barnets beste er å bli akseptert, og at familien får lov til å være en familie.


Les også

Vi anbefaler denne: Dette mener ungdomspartiene om eggdonasjon


Hva med en podkast-episode?

Religion blir en viktig faktor når det er snakk om eggdonasjon og surrogatfødsler. I dag definerer bare to av ti under 30 seg som kristne.

Hvorfor er det slik? Ateist Theodor René Carlsen (18) og kristne Ingrid Vatnar Olsen (20) diskuterer. – Jeg opplever mye respekt når jeg sier jeg er kristen, men også mye dritt, for å si det rett ut, sier Vatnar Olsen.

Hør episoden her:


Følg Si ;D i sosiale medier!

Snapchat: Aft.sid

Instagram: Aft.sid

Les mer om

  1. Surrogati
  2. Foreldre
  3. Barn og unge
  4. Barnløshet