SiD

Venstresiden vil gjøre 200.000 nordmenn arbeidsløse | Susanne Ulven & Kaia B. Kjos

  • Kaia B. Kjos (19)
    Leder, Høyres studenterforening i Bergen.
  • Susanne Ulven Børsum (20)
    Politisk nestleder, Høyres studenterforening i Bergen.

Susanne Ulven Børsum (20) og Kaia B. Kjos (19). Børsum er politisk nestleder i Høyres studenterforening i Bergen, og Kjos er leder. Foto: Privat

Vi i Høyre er på lag med arbeiderne.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Oljeindustrien på norsk sokkel er landets største og viktigste næring. Vi er generasjonen som lever av velferdsgodene som oljearbeiderne har jobbet hardt for over lang tid. Dette har resultert i store inntekter for landet, samt viktig verdiskapning.

Det er derfor virkelig skremmende at partier som Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne går inn for å legge ned den norske oljeindustrien. Til og med Trøndelag AUF har nylig vedtatt sluttdato for oljen! AUFs moderparti Arbeiderpartiet skal være partiet for arbeiderne, men her går deres næringsfiendtlige politikk på bekostning av cirka 200.000 arbeidsplasser.

Har ikke disse partiene fulgt med i timen?

Ingen konkrete svar

Hva skal skje med alle de menneskene som ville vært arbeidsledige om vi stanset oljeproduksjonen? Forhastede endringer i petroleumssektoren vil gjøre at mange av disse hardtarbeidende ansatte, vil bli sendt ut i en enorm arbeidsledighetskø. Norge vil stå overfor en stor arbeidsledighetskrise.

Hvor skal disse partiene hente pengene fra for at vi skal beholde det gode velferdssamfunnet vi har i dag? Skal dere kutte i helse? I skole? Eller skal dere øke skattene? Hvordan skal vi få inntekter til å omstille oss til et grønnere Norge? Dette er spørsmål som vi gjerne skulle hatt ordentlige svar på.

Ifølge Rystad Energys undersøkelser, hvor de har regnet på utslippet fra 20 ulike av de store oljeprodusentlandene, er Norge plassert på topp som den mest miljøvennlige oljeprodusenten. Land som blant annet Venezuela driver med tungolje, mens vi har en lettere olje i Nordsjøen, hvorav økende deler av produksjonen er elektrifisert.

I Norge får Johan Sverdrup-feltet strøm fra land. Ifølge Equinor vil dette minke CO2-utslippene fra dette feltet med over 620.000 tonn CO2 per år, totalt over 25 millioner tonn CO2 i løpet av feltets levetid.

På lag med arbeiderne

Hvis vi skal følge markedet, kan vi ikke sette en sluttdato for oljenæringen nå. Det vil nemlig gjøre at andre land med mer miljøfiendtlig olje, vil produsere og selge mer. Dette er veldig uheldig og sårbart for kloden vår. Ved å fortsette eksport av norsk olje, vil vi bidra til lavere utslipp i andre land.

Vi må være tøffe nok til å gå foran med miljøvennlig oljeproduksjon, og si bestemt nei til å sette en sluttdato på Norges viktigste næring. Nå er det på tide at MDG, SV og AUF våkner opp.

Når AUF ikke lenger står opp for arbeiderne – da må vi gjøre det!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.