SiD

Vi trenger EU for å løse klimakrisen

 • Andrea Pracy (18)
  Leder i Møre og Romsdal Unge Venstre
 • Bendik Haave (17)
  Rogaland Unge Venstre
 • Margit Martinsen (18)
  Internasjonalt utvalg i Unge Venstre
Fri konkurranse sørger for at produkter lages der det er best vilkår for produksjon, skriver politikere fra Unge Venstre.

Å stemple all import og eksport mellom land som klimafiendtlig er å lukke øynene for hvordan verden fungerer.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Det er ingen hemmelighet at verden står overfor store klimautfordringer. Det er derfor urovekkende at Natur og Ungdom fortsatt sier nei til EU.

På landsmøtet deres i januar bekreftet organisasjonen nok en gang hvor sterkt de er imot et norsk EU-medlemskap. Therese Hugstmyr Woie, nyvalgt leder av Natur og Ungdom, sa til media at Norge ikke bør bindes av mål om mer frihandel og fri konkurranse. Resonnementet høres logisk ut, men Woie glemmer et par sentrale poeng.

Andrea Pracy (18), Leder i Møre og Romsdal Unge Venstre.
Margit Martinsen (18), internasjonalt utvalg i Unge Venstre.
Bendik Haave (17), Rogaland Unge Venstre.

Tomater gir høyt utslipp

Først og fremst: Fri konkurranse sørger for at produkter lages der det er best vilkår for produksjon. Dette er konseptet Woie går hardt ut mot.

For å ta et eksempel: Å drive med tomatproduksjon i Norge fører til nesten ti ganger høyere utslipp enn å både produsere og frakte tomater fra Spania til Norge, fordi Spania ganske enkelt egner seg bedre til tomatdyrking enn Norge gjør. Dette er klimavennlig.

Å stemple all import og eksport mellom land som klimafiendtlig, er å lukke øynene for hvordan verden fungerer, og det gagner i hvert fall ikke klimaet.

Klarer det ikke alene

Woie argumenterer for en klimapolitikk som gir regjeringen fullmakt over hva som skal gjøres, og hvorvidt noe skal gjøres i det hele tatt. Det vi trenger, er langsiktige forpliktelser til klimaet og kloden vår. Vi får dette kun gjennom internasjonalt samarbeid.

Der Natur og Ungdom snakker om en klimapolitikk som avhenger utelukkende av hvilke partier som styrer landet, vil vi heller ønske velkommen et internasjonalt samarbeid som pusher Norge til å bli bedre og grønnere uansett hvem som sitter i førersetet.

Norge har nemlig vist gang på gang at vi ikke får til å kutte utslipp alene.

Siden 1990 har et samlet EU kuttet 23 prosent i sine klimagassutslipp. Norge på den andre siden, har økt sine utslipp med 24 prosent. Dette viser at medlemskap fungerer! At Woie tar opp at Norge skal bli så gode på klima at «EU ikke vil ta oss imot», er derfor helt uten rot i virkeligheten.

Ikke sitte på sidelinjen

En internasjonal organisasjon som satser mer og mer på klima, er noe miljøorganisasjoner og miljøpartier bør ta imot med åpne armer.

Om Norge ønsker å bidra til å stoppe klimaendringene, bør vi få stemmerett i verdens største klimasamarbeid. Da kan vi pushe ikke bare Norge, men hele Europa og resten av verden i en grønnere retning. Derfor sier Unge Venstre klart ja til EU.

Vi kan ikke lenger sitte på gangen, mens de viktige beslutningene blir tatt: Internasjonale utfordringer krever internasjonale løsninger.

Så kjære Natur og Ungdom: Å vende ryggen til EU, er å vende ryggen til en fungerende klimapolitikk!

Les også

 1. Ja, vi elsker dette landet... | Iris van Brunschot

 2. Det er skammelig å lete etter mer olje | Rauand Ismail


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

 1. Klimapolitikk
 2. EU
 3. Natur og Ungdom
 4. Unge Venstre