Hjemmeskole gir mer arbeid | Ari Sigurdarson

  • Ari Sigurdarson (17)
Med hjemmeundervisning får vi større oppgaver og flere innleveringer i alle fag, skriver Ari Sigurdarson (17).

Hjemmeundervisning fører til mer arbeid og økt press på skoleelever.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Min videregående skole har som alle andre skoler i landet, måttet gå fra
klasseundervisning til nettundervisning. Jeg skal ta dere med på hvordan en dag ser ut for en elev på videregående skole i Oslo akkurat nå.

Overlesset med arbeid

I en vanlig skoledag skal det ikke være mer enn to vurderingssituasjoner pr. dag. Det overholdes ikke i den nye, digitale hverdagen. Her et par eksempler:

Forrige uke ble jeg pålagt å ha flere innleveringer og vurderinger i historie, matte, musikkfaget hørelære, musikkhistorie, spansk, komposisjon, norsk og samfunnsfag. Kort fortalt er det større oppgaver og innleveringer i alle fag.

En venninne av meg i en annen klasse har fått innleveringer og prøver i kjemi, fysikk, matte, spansk, nynorsk, historie og biologi. Dette var kun i løpet av en uke. I en vanlig skoleuke ville dette aldri skjedd.

Gjør vårt beste

I denne utfordrende situasjonen gjør både elever og lærere sitt beste for å fortsette skolehverdagen. Alt har kommet brått på og ingen har hatt anledning til å forberede seg til en ny skolehverdag kun på skjerm.

Som elev forstår jeg at det er mange usikkerhetsmomenter når det gjelder læringssituasjonen i tiden fremover. Ingen vet hvor lenge det er til skolene åpner. Alle jeg kjenner, er takknemlige for at vi har et skolesystem som er relativt tilpasningsdyktig i en slik situasjon.

Vi er klar over at vi må være selvstendige i denne perioden, og vi er innstilte på å være fleksible og kreative. Spørsmålet er om lærernes iver etter å vurdere elevene digitalt går på bekostning av det totale presset på elevene.

Tryggere skolehverdag

Er det ikke mulig å gjøre det bedre for elevene ved at lærerne koordinerer arbeidet og snakker sammen slik at det ikke blir for mye på en gang?

Ari Sigurdarson (17)

Alle tjener på god kommunikasjon og planlegging, både elever og lærere. Det er ekstra viktig å lage en trygg og forutsigbar skolehverdag for elever, slik at det ikke blir mer uro i denne allerede urolige hverdagen.

Mange elever er allerede bekymret for å bli smittet, smitte andre eller miste noen man er glad i. Nok et press fra skolen vil ikke hjelpe. La oss ikke ende opp med å gjøre denne situasjonen vanskeligere enn den allerede er.

Les også

Konkurranse: Hva kan gi oss håp for fremtiden?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.