SiD

Hjemmeskole gir mer arbeid | Ari Sigurdarson

  • Ari Sigurdarson (17)
    Ari Sigurdarson (17)

Med hjemmeundervisning får vi større oppgaver og flere innleveringer i alle fag, skriver Ari Sigurdarson (17). Foto: Thomas Brun / NTB Scanpix

Hjemmeundervisning fører til mer arbeid og økt press på skoleelever.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Min videregående skole har som alle andre skoler i landet, måttet gå fra
klasseundervisning til nettundervisning. Jeg skal ta dere med på hvordan en dag ser ut for en elev på videregående skole i Oslo akkurat nå.

Overlesset med arbeid

I en vanlig skoledag skal det ikke være mer enn to vurderingssituasjoner pr. dag. Det overholdes ikke i den nye, digitale hverdagen. Her et par eksempler:

Forrige uke ble jeg pålagt å ha flere innleveringer og vurderinger i historie, matte, musikkfaget hørelære, musikkhistorie, spansk, komposisjon, norsk og samfunnsfag. Kort fortalt er det større oppgaver og innleveringer i alle fag.

En venninne av meg i en annen klasse har fått innleveringer og prøver i kjemi, fysikk, matte, spansk, nynorsk, historie og biologi. Dette var kun i løpet av en uke. I en vanlig skoleuke ville dette aldri skjedd.

Gjør vårt beste

I denne utfordrende situasjonen gjør både elever og lærere sitt beste for å fortsette skolehverdagen. Alt har kommet brått på og ingen har hatt anledning til å forberede seg til en ny skolehverdag kun på skjerm.

Som elev forstår jeg at det er mange usikkerhetsmomenter når det gjelder læringssituasjonen i tiden fremover. Ingen vet hvor lenge det er til skolene åpner. Alle jeg kjenner, er takknemlige for at vi har et skolesystem som er relativt tilpasningsdyktig i en slik situasjon.

Vi er klar over at vi må være selvstendige i denne perioden, og vi er innstilte på å være fleksible og kreative. Spørsmålet er om lærernes iver etter å vurdere elevene digitalt går på bekostning av det totale presset på elevene.

Tryggere skolehverdag

Er det ikke mulig å gjøre det bedre for elevene ved at lærerne koordinerer arbeidet og snakker sammen slik at det ikke blir for mye på en gang?

Ari Sigurdarson (17) Foto: Privat

Alle tjener på god kommunikasjon og planlegging, både elever og lærere. Det er ekstra viktig å lage en trygg og forutsigbar skolehverdag for elever, slik at det ikke blir mer uro i denne allerede urolige hverdagen.

Mange elever er allerede bekymret for å bli smittet, smitte andre eller miste noen man er glad i. Nok et press fra skolen vil ikke hjelpe. La oss ikke ende opp med å gjøre denne situasjonen vanskeligere enn den allerede er.

Les også

Konkurranse: Hva kan gi oss håp for fremtiden?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Oslo
  3. Eksamen
  4. Nynorsk
  5. Kommunikasjon
  6. Koronaviruset
  7. Undervisning