Det du som ung arbeidstager ikke vet, kan du absolutt ha vondt av

  • Sigrid Bjørnhaug Hammer
    Sigrid Bjørnhaug Hammer
    Kommunestyremedlem (SV), Tromsø
Høyres nestleder Henrik Asheim (bildet) foreslo nylig å åpne opp for at ungdom mellom 15 og 18 år skal kunne jobbe til midnatt.

Høyre vil at 15-åringer skal kunne jobbe til midnatt. Det vil være en skummel utvikling.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Stadig flere unge arbeidstagere opplever brudd på rettigheter på arbeidsplassen. LOs sommerpatrulje besøkte i sommer unge arbeidstagere på 4395 arbeidsplasser landet rundt. Totalt fant patruljen brudd på arbeidsmiljøloven hos 50,7 prosent av bedriftene.

Bruddene gjelder særlig problemer knyttet til kameraovervåking, mangel på tilstrekkelig opplæring, uforutigbare vaktlister, manglende informasjon om verneombud og brudd på overtidsregler. Situasjonen er enda mørkere for arbeidstagere under 18 år: Der var tallet 62,9 prosent.

Gjør livet tøffere

Høyres nestleder Henrik Asheim foreslo nylig å åpne opp for at ungdom mellom 15 og 18 år skal kunne jobbe til midnatt «hvis de ønsker». Hovedargument han bruker, er at bedriftene våre trenger arbeidskraft mer enn noen gang.

Men er løsningen på arbeidskraftsmangelen å gjøre arbeidslivet enda tøffere for den mest sårbare gruppen arbeidstagere?

Med funnene fra sommerpatruljen i bakhodet kan en jo spørre seg hva som faktisk påvirker ungdommens «ønsker» når det kommer til arbeidstid. Unge arbeidstagere har ikke nødvendigvis forutsetning for velge i møte med arbeidsgivers ønsker eller krav.

Om Høyres forslag går gjennom, vil det være en skummel utvikling i et arbeidsliv for unge som tvert imot trenger en storrengjøring.

Ikke ta fra ungdom nattesøvnen

Det du ikke vet, kan du absolutt ha vondt av. Når godt over halvparten av unge arbeidstagere utsettes for lovbrudd på jobb, tyder det på at det er lett å utnytte unges manglende kunnskap om rettigheter i arbeidslivet. Særlig for bedriftseiere med mål om å tjene mest mulig penger.

Høyres altoverskyggende ønske om å gjøre livet lettere for arbeidsgiverne viser at de mangler forståelse for utfordringene unge arbeidstagere møter. Midlertidige ansettelser, lange arbeidsdager og lite fokus på rettigheter gjør det enklere å bruke og kaste arbeidskraft fremfor å sikre gode, stabile arbeidsforhold der det satses på de ansatte.

Tiden er ikke inne for å ta fra ungdommen nattesøvnen. Tiden er inne for å lære ungdom om arbeidsrettigheter i skolen.

I tillegg til å lære om regning, skriving, vitenskap og Jesu siste måltid bør ungdom få kunnskap om arbeidskontrakter, lønn og rettigheter ved overtid.

På den måten kan det verdifulle og viktige møtet deres med arbeidslivet være noe trygt og positivt heller enn noe fremmed og usikkert.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.