Vet du hvor mange jenter som blir giftet bort mens du leser denne teksten?

Disse jentene er kanskje usynlige for noen av oss, men for dem er vi deres eneste håp, skriver Arina Aamir fra Unge Høyre. Hun er også nominert til Plans jentepris.

Det handler ikke om at vi skal bryte sammen i gråt på disse jentenes vegne. Det handler om solidaritet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Det tok meg seks sekunder å skrive denne setningen. Nå er to jenter giftet bort.

Årets TV-aksjon går til bekjempelse av barneekteskap.

Hvert år blir 12 millioner jenter giftet bort i ung alder. De blir fratatt sin barndom, og de blir fratatt sin rett til å være barn. De fratas sin rett til å drømme, sin rett på utdannelse og sitt håp om en fremtid hvor de ikke vil være avhengig av en mann.

For imens jeg sitter så trygt her i Norge, kjemper disse jentene for sitt liv, for sin fremtid.

For konsekvensen av barneekteskap er at jentene ofte må slutte på skolen, og at de mister muligheten til en selvstendig økonomi.

Gjorde spesielt inntrykk

Historien til 11 år gamle Amal gjorde spesielt inntrykk på meg. Alt hun ønsker, er å gå på skole, men familien har ikke råd til å forsørge henne fordi faren døde.

Ingen kan si det ærligere enn henne selv: «Mamma vil at jeg skal gifte meg fordi hun ikke har noen penger. Jeg vet ingenting om denne mannen og har sagt at jeg ikke vil. Jeg er for ung. Jeg vil gå på skolen».

Det finnes mange som Amal. Konsekvensen for disse jentene blir et liv med varige traumer. Et liv hvor de mange blir utsatt for psykisk og fysisk vold – og et liv hvor de blir truet, mishandlet og slått.

Ved å satse på jenters rett til utdannelse forhindrer man ikke bare grusomheter som barneekteskap, men man sikrer også likestilling. Man gir jentene de samme mulighetene og det samme utgangspunktet som guttene.

Samtidig sikrer utdannelse at fattigdommen ikke går i arv.

Norges ansvar

Du og jeg er heldige. Vi ble født i et samfunn som ivaretar våre menneskerettigheter. Disse jentene var ikke like heldige som oss. De ble født i en fattig familie og i et samfunn som ikke ser på barneekteskap som et lovbrudd.

For meg er det derfor viktig å heve stemmen for alle disse jentene som ikke blir hørt. Det handler ikke om at vi skal bryte sammen i gråt på deres vegne, men om at vi skal stå i solidaritet med dem, så de vet at de ikke er alene. At vi skal kjempe deres frihetskamp, fordi de ikke får kjempet den selv!

Norge har også et stort ansvar for å hjelpe disse jentene med å sikre seg den utdannelsen de trenger, og for å bekjempe barneekteskapene de står i fare for å bli utsatt for. Dette har regjeringen jobbet med gjennom bistanden vi gir til utviklingsland, men målet er likevel ikke nådd før alle jenter er trygge.

50 jenter

For bare i løpet av tiden jeg har brukt på å skrive dette innlegget, er 2000 uskyldige jenter blitt giftet bort. Og i løpet av tiden du har brukt på å lese dette innlegget, har ytterligere 50 jenter blitt giftet bort.

Jeg slutter ikke å heve stemmen min før Amal blir fri. Før alle jenter i hennes situasjon blir fri. Jeg gir meg ikke før vi alle er fri. For ingen er fri før alle er fri.

Disse jentene er kanskje usynlige for noen av oss, men for dem er vi deres eneste håp. Det er vår plikt å hjelpe dem!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også

Økning i rapporterte barneekteskap: Guri Melby vil stoppe negativ sosial kontroll med tidlig innsats overfor nyankomne

Les også

Dikt: Barn, ikke brud

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!