Å flytte eksamen til før russetiden er ikke ansvarlig politikk | Olaf Alexander Styrmoe

Mange mener det er urettferdig å ha eksamen i dag fordi de ikke presterer optimalt for tiden. Grunnen er selvpåført, mener Olaf Alexander Styrmoe (19).

Si ;D-innlegg: Vi ungdomspolitikere blir populære hos elevene når vi lover eksamen før russetiden. Men argumentet «Vi vil feste etter 13 års fullført skolegang» er ikke godt nok.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Fredag sitter alle landets avgangselever fra videregående skole med de samme sentralgitte eksamensheftene i norsk hovedmål og svarer etter beste evne.

Alle har samme oppgaver, hjelpemidler og like lang tid på seg – det er så rettferdig som det er mulig å få det. Likevel mener mange det er urettferdig fordi man nå for tiden ikke presterer optimalt – og grunnen er selvpåført.

Frir til unge velgere

Mange ungdomspartier, mitt eget inkludert, går i bresjen for å flytte denne eksamenen til april. Politikken har ett mål for øye, nemlig å bli mer populær blant elever – og det fungerer.

Når AUF og vi i Unge Høyre tropper opp på skoler, er løftet om eksamen før russetiden kronargumentet elever flest lar seg engasjere av.

Og engasjement er bra, det er hva vi er der for, men er saken god og gjennomførbar?

Olaf Alexander Styrmoe

For det første er skoleløpet lagt opp slik at man skal rekke å komme gjennom pensum i alle fag, fra skolestart sent i august til eksamen i mai.

I praksis gjennomføres alle tentamener midtveis i april, så lærerne må pløye gjennom pensum etter beste evne for å bli ferdige i tide. Mai settes av til å gjøre ingenting, klasserommene er tomme og russen dødsslitne.

Tråden plukkes opp 15. mai, og mange tredjeklassinger feirer nasjonaldagen med vemod og dårlig samvittighet. Én uke senere begynner de første eksamenene i fysikk og samfunnsøkonomi.

Les også

Dette innlegget engasjerte stort: Jeg er russ, men har ingen å være russ med

Klager på overbelastning

For det andre vil det å flytte eksamen en måned tilbake i tid forårsake store omveltninger i kompetansemålplaner, læreverk og den norske skole generelt.

Elever klager i dag på overbelastning – det kreves leksefri skole, kortere dager og mer tid til soving om morgenen. Vil det å forkorte tiden før eksamen med 10 prosent gjøre saken bedre?

Det eneste reelle alternativet ville i så fall vært å flytte skolestart til midtveis i juli for alle tredjeklassinger, eller hele den videregående skole. Men det går jo ikke.

For det tredje er ikke argumentet «Vi vil feste etter 13 års fullført skolegang» godt nok.

Russetiden kan man mene mye om, men den dype forankringen i tradisjoner som preger dagens avgangselever, umuliggjør det å flytte russetiden til mai–juni. Selv om været da er bedre, veien mindre isdekket og grobunnen for hjernehinnebetennelse mindre fruktbar.

Passer ikke inn i vår politikk

Unge Høyre er i mine øyne et parti som forsøker å unngå de ungdomspopulistiske sakene som å innføre lekseforbud, avvikle eksamen og fjerne fraværsgrensen.

Vi er opptatt av en kunnskapsrik skole med gode lærere, økt lærlingtilskudd og nulltoleranse for mobbing. Å flytte eksamen til før russetiden passer ikke inn i vår politikk.

Vi burde engasjere ungdom gjennom saker som valgfritt sidemål og å tillate eggdonasjon, der vi gjennom ideologiske og forskningsbaserte argumenter har utfordret det bestående.

Vårt motto «frihet under ansvar» forutsetter nettopp ansvar, og å flytte eksamen til før russetiden er ikke ansvarlig.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.