Klimakrisen skal visst løses med knusende ro og regnskog på tanken | Hulda Holtvedt

Velment klimapolitikk er dårlig klimapolitikk hvis den ikke går fort nok, skriver Hulda Holtvedt (19) talsperson for Grønn Ungdom.

Mens det brenner i kjelleren, leker Regjeringen med fyrstikker i stua.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Sånn kan man oppsummere norsk klimapolitikk. Vi har lenge visst at klimaendringene pågår, og at de truer sivilisasjonen vår. Men i stedet for å sette inn tiltak for å løse klimakrisen, leverer Regjeringen en oppskrift på å fremskynde den.

Denne uka kom to viktige dokumenter: Det ene var FNs nye klimarapport, som slår fast at det blir vanskeligere enn antatt å overholde verdens klimamål. Skal vi klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, må vi kutte klimagassutslippene våre med hele 50% innen 2030.

En tredel av innsatsen som kreves

Det andre var Regjeringens forslag til statsbudsjett, som legger føringer for Norges arbeid med å nå klimamålene. Her anslår Regjeringen at norske utslipp vil kuttes med 13 prosent innen 2030 - altså bare en tredel av innsatsen som kreves.

Da verdens ledere ble enige om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, var det på initiativ fra 39 små øystater som fryktet å bli oversvømt. FNs nye rapport bekrefter at det ikke bare er øystatene som har interesse av lavest mulig temperaturstigning. For verdens matproduksjon og ferskvannsforsyning, korallrevene, den arktiske isen, dyre- og plantearter og hundrevis av millioner av mennesker kan forskjellen på 1,5 og 2 grader bli skjebnesvanger.

I lys av denne kunnskapen burde mandagens statsbudsjett vært en krisepakke for klimaet. Nye motorveiutbygginger burde vært stanset til fordel for hurtig utbygging av lyntog og bussforbindelser. Avgiftene på bil, fly og kjøtt burde gått kraftig opp, mens momsen på grønnsaker og kollektivtransport burde vært fjernet. Subsidiene til oljeindustrien burde vært opphevet én gang for alle.

«Gode nyheter for bilkjøpere»

I stedet har Regjeringen levert et budsjett uten ett eneste stort, nytt klimatiltak. Regjeringen bruker 10 milliarder mer på vei enn på tog. Bilavgiftene står stille, og TV2 kan melde at statsbudsjettet er «gode nyheter for alle bilkjøpere».

Lange flyreiser får riktignok litt høyere avgift, men til gjengjeld får korte flyreiser lavere. En halv milliard går til å redusere bompengene, ingenting til å redusere kollektivprisene. Det sier noe om regjeringens klimaambisjoner at finansministeren mener budsjettet er «offensivt».

Slår seg til ro

Regjeringen ser ut til å slå seg til ro med at utslippene i Norge tross alt gikk litt ned i fjor. Da er det verdt å minne om et par ting: For det første at det fattigslige utslippskuttet på 1,7 prosent i 2017 delvis skyldes at drivstoff har blitt utblandet med palmeolje fra regnskogen.

For det andre at Regjeringen ikke har noen planer om å trappe ned på oljevirksomheten, som ganger Norges egne innenlandsutslipp med ti. Og for det tredje at velment klimapolitikk er dårlig klimapolitikk hvis den ikke går fort nok. Kontrasten mellom alvoret i klimaendringene og regjeringens bedagelighet fortoner seg som en absurd politisk brist.

En nærmest overmenneskelig innsats må til for å unngå de dramatiske klimaendringene, ifølge FNs klimapanel. Men her hjemme skal altså klimakrisen løses med knusende ro og regnskog på tanken.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.