Det finnes ikke svake elever | Agathe Waage

  • Agathe Waage (20)
    Agathe Waage (20)
    Leder i elevorganisasjonen
Bruken av «svak» og «sterk» om elever henviser til en gammeldags, darwinistisk tankegang, skriver Agathe Waage (20), leder i Elevorganisasjonen.

Si ;D-innlegg: Det er absurd at mediene tillater seg å bruke en så stigmatiserende term som «svak» om elever.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Hverken kunnskapsminister Jan Tore Sanner, leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal eller vi i Elevorganisasjonen kaller elever for «svake». Men mediene som har som samfunnsmandat å nyansere saker for oss, har av en eller annen grunn forelsket seg i dette stigmatiserende begrepet.

Forrige fredag kom Fafo-rapporten om fraværsgrensens effekt. Den viste at de elevene som slet mest på skolen er dem som nå får en enda vanskeligere skoledag. Debatten raste gjennom dagen, og det ble debatt på NRK Nyhetsmorgen, intervjuer i de store avisene og ny debatt på ettermiddagen hos TV 2.

Stigmatiserende

Meningene om fraværsgrensen er ofte like polarisert som innvandringsdebatten, men det er én ting hverken rapporten, kunnskapsministeren eller vi i Elevorganisasjonen har sagt, og det er «svake elever».

Likevel konkluderer mediene, på vegne av oss som gir sitater, at det er «svake elever» som har det vanskelig. NRK sa dette på nyhetsmorgen og Dagsrevyen, og TV 2 sa det i 16-sendingen sin. Nettavisene er heller ikke helt uskyldige i slik ordbruk.

Arbeidsløse er ikke svake. Voksne med psykolog er ikke svake. Pensjonister er ikke svake. Derfor er det absurd at mediene tillater seg å bruke en så stigmatiserende term som «svake» om elever, når ingen av intervjuobjektene gjør det. Ord er makt, og gitt medienes viktige rolle burde de reflektere over hva ordene deres kan føre til.

Bruken av «svak» og «sterk» om elever henviser til en gammeldags, darwinistisk tankegang som burde vært utryddet sammen med det gamle skolesystemet.

Like muligheter

Norsk skole bygger i dag på prinsippet om at alle skal ha like muligheter, uavhengig av bakgrunn.

Vi er forbi den tiden hvor elever blir sett på som enten svake eller sterke. Alle har ulike forutsetninger og ulike behov for tilpasset opplæring. Debatten om fraværsgrensen er langt fra over, og selv om hele Norge har ulike meninger om den, håper jeg vi fremover kan enes om én ting: Det finnes ikke svake elever.

Vil du lese mer?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.