SiD

Dikt: Nå må vi komme med en protest!

  • Leder Humanistisk Ungdom Follo Lokallag
Katja Hansen ber ungdom om å si hva de mener om KRLE-faget.

Skal ikke staten etterstrebe likestilling og det sekulære? Her bør alle tros- og livssynssamfunn den samme verdien bære.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Stortingets tar nå en føring

KRLE har vært oppe til høring

Det er nå det virkelig gjelder

Husk at din stemme teller.

Å ha halvparten kristendom i KRLE

Kan gi barn en feilaktig beskjed

Om at en religion alltid er best

Nå må vi komme med en protest.

Alle fagfolk sier nei

Kirken, lærere, elever… og deg?

Konsekvensene i skolehverdagen vil bli store

Men HUSK vi kan ennå ta til orde.

Skal ikke staten etterstrebe likestilling og det sekulære?

Her bør alle tros— og livssynssamfunn den samme verdien bære

Å favorisere kristendommen, blir ikke det fatalt?

Et samfunn der ett livssyn får mer plass er galt!

Krf sin politikk blir her et symbol

De vil gi kristendom tilnærmet livssynsmonopol

Det er på tide at vi sier nei,

For dette påvirker både deg og meg!

Les også

  1. Jeg klarer ikke å bo like mye i to ulike hjem

  2. Russetiden er blitt en millionbusiness - og vi går i fella alle sammen

  3. Farhads familie ble splittet av norske myndigheter

Katja Hansen (18)