Jeg valgte selv å bruke hijab da jeg var åtte år. Dette er min identitet

Skal man forby hodeplagget på barneskolen fordi barnet ikke får velge selv, mener jeg at også barnedåp bør være forbudt, skriver artikkelforfatter.

Si;D-innlegg: Et hijab-forbud på barneskolen vil være et brudd på menneskerettighetene.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, sa på torsdag at hun ønsker et hijab-forbud på barneskolen. Dette mener jeg blir feil. Selvfølgelig finnes det dessverre jenter som blir påtvunget hijab, men dette gjelder ikke alle. Da jeg var åtte år og gikk på barneskolen, valgte jeg selv å bruke hijab.

Jeg hadde sett på det som krenkelse av mitt privatliv og min religiøse frihet om jeg hadde blitt tvunget til å slutte, på grunn av et lovverk som jeg mener strider mot menneskerettighetene.

Samtidig er ikke et forbud veien å gå for å hindre tvang for dem som opplever det.

Dialog er det som må til.

I dag er det ikke nok dialog mellom skolen og foreldrene om religion og hvordan den praktiseres.

Vi bør også forby barnedåp

Skal man forby hodeplagget på barneskolen fordi barnet ikke får velge selv, mener jeg at også barnedåp bør være forbudt.

Barnet får ikke selv velge om det skal døpes eller ikke, det velger foreldrene.

Igjen, dette kommer i strid med religionsfriheten om man ikke får velge selv.

  • Debatten rundt et hijab-forbud skaper sterke reaksjoner denne gangen også. Synes du det er vanskelig å få oversikt? I bunnen av saken har vi gjort et forsøk.
    Foreldre er oppegående mennesker som gjør ting for barnets beste. Hvis foreldre mener at det er for barnets beste å bære hijab, ser jeg ikke problemet – så lenge det ikke er tvang.

Akkurat som sikher som ikke skal klippe håret, og kristne som døper barnet sitt eller bærer et kors.

Det handler om tradisjon og religion.

Dette er det som skaper mangfold i samfunnet. At vi er ulike mennesker som lever med ulike religioner og tradisjoner, og lærer av hverandre. Det at vi kan ytre oss og vise frem vår tilhørighet, skape en identitet og kunne bære den stolt.

Amerikanske Amina Wadud (66) skiller seg fra mannlige, muslimske lærde. Hun går med rastafletter under hijaben, og er en av de fremste muslimske feministene. –

Hijab er utrolig vakkert

Jeg mener at et slikt forbud kan skape identitetsproblem, for eksempel når man ser at sin muslimske lærer får lov til å bære dette plagget, når man selv ikke får. Dette gjelder alle barn.

Hvis en lærer på barneskolen har på en turban, et sjal eller bærer et kors, bør barna også få lov til det. Jeg har forståelse for et forbud mot burka eller niqab, men å forby en hijiab forstår jeg ikke.

  • Hadia Tajik sa at hun ønsket et hijabforbud i «Eilertsen og Stanghelle: 2 mot 1». Se episoden i bunnen av saken!
    Jeg synes at hijab er fint og utrolig vakkert. Jeg så opp til min mor og ville gjøre som henne. Jeg begynte med hijab, og lærte mer om meningen bak.

Jeg skjønte at dette var meg. Min identitet. Dette er veien jeg vil gå.

Da jeg ble eldre vurderte jeg igjen om hijab er noe jeg ønsker å gå med, uten foreldre. Jeg konkluderte med at dette er min frihet. Dette er min rett.


Hijab-debatten skaper alltid engasjement. Synes du det er vanskelig å få oversikt? Her har du et lite utvalg.

Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, vil ha hijabforbud i barneskolen:

Et hijab-forbud er vanskelig:

Ali Al-Jabri:

Følg Aftenposten Si;D påFacebook, Twitter og Snapchat (aft.sid)

Fatema Al-musawi (19)