Russen blir utsatt for skjult reklame

  • Elida Dynestøl
    18 år
  • Kaja Noor Baklund
    18 år
Kaja Noor Baklund (18) og Elida Dynestøl (18), elever på Oslo by steinerskole, reagerer på markedsføringen til en ansatt i Russeservice.

Facebook-gruppen var kun et skalkeskjul for lur reklamering.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Det er mye snakk om hva russen burde og ikke burde gjøre i år. Men hva med aktørene som tjener på vår feiring, hva burde de ha lov til å gjøre?

På slutten av vårt andre år på videregående skole ble det opprettet en Facebook-gruppe av en ansatt i Russeservice. Gruppen ble lagt frem som et verktøy og en hjelp til å organisere flere aspekter ved russetiden. For eksempel russeklær, etablering av russestyre og arrangementer på vår skole.

Dette var kun et skalkeskjul for lur reklamering.

Reklamegruppe

Leser man introduksjonen til Facebook-gruppen, blir den introdusert som sentrum av vår russetid. «Velkommen til den offisielle gruppen for russen på OBS», står det. Det står ingen steder at dette er en reklamegruppe.

Administratoren av gruppen, som er en ansatt i Russeservice, presiserte at det var enormt viktig at alle på vårt trinn ble lagt til. Slik at alle kunne få med seg infoen og ingen falt utenfor.

Gjennom Facebook-gruppen kunne vi også registrere en medlemsprofil på russ.no. En av dem som var tidlig ute med å registrere seg, ble kontaktet av Russeservice med tilbud om 50 kroner rabatt på deres varer for hver person som registrerte en slik medlemsprofil innen en viss tidsperiode.

Nekter for det

Noen av oss reagerte, og vi konfronterte administratoren med at gruppen ble brukt til umerket reklame. Da fikk vi til svar at denne gruppen ikke var en reklamearena. Likevel fortsatte de umerkede reklamene for egne tjenester. Senere ble det også reklamert for diverse folkehøyskoler og private høyskoler.

Forbrukertilsynet definerer reklame og markedsføring som «alt som kan være med på å fremme næringsdrivende salg av et produkt eller en tjeneste». Innleggene i Facebook-gruppen inneholder nettopp dette.

Vi reagerer derfor på at aktørene nekter for at en slik gruppe er reklame og videre nekter å merke innleggene som reklame. Lovlig markedsføring fra russeaktører som tjener penger på oss ungdommer år etter år, bør ikke være for mye å kreve.


Svar fra Russeservice:

Det er helt riktig som Noor Baklund og Dynestøl sier at gruppen ble laget som et verktøy og en hjelp til å organisere russetiden. Dette har de oppfattet rett.

Det er frivillig å være med i gruppen, og det er lett å melde seg ut dersom man ikke trenger eller liker det som postes der. Veldig mange russ er fornøyd med informasjonen som gis.

Det er derimot ikke riktig å sammenligne informasjon og poster om utdanning som deles der, som umerket reklame.

Umerket reklame er når for eksempel en influenser eller journalist publiserer en redaksjonell omtale eller anbefaling, mens det egentlig er betalt reklame.

Å spørre om noen vil bli ambassadør og hjelpe til med å verve medlemmer er en helt normal aktivitet både politiske ungdomspartier og næringslivet driver med hver dag.

Jeg ønsker jentene en fin russetid når den tid kommer, selv om det blir litt annerledes i år.

Karsten Svendsen, administrator i Facebook-gruppen


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.