Det er gode grunner til å gi ungdom stemmerett

Det er vi unge som lever lengst med konsekvensene av beslutningene som tas i dag, skriver innleggsforfatterne.

Selvfølgelig bør ungdom få lov til å forme fremtiden sin i politiske valg.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Valglovutvalget innstilte tidligere i år på å gi stemmerett til 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalg. Det ville vært et stort skritt i riktig retning og en seier for demokratiet.

Vi skulle likevel ønske at valglovutvalget gikk enda lenger. Demokratiet står sterkere når flere stemmer blir hørt, derfor burde vi innføre allmenn stemmerett for 16-åringer i alle politiske valg.

Presser politikerne

Det er nemlig vi unge som skal leve lengst med konsekvensene av politikken som vedtas i dag. Politikerne tar ikke nok hensyn til barns rettigheter. Kanskje er det fordi de vet at vi ikke kan stemme? Ved å senke stemmerettsalderen tvinger vi politikerne til å ta større hensyn til barn og unge.

Gjennom historien har vi flere ganger utvidet hvem som får lov til å stemme. I 1913 fikk kvinner stemmerett. På den tiden ble det sett på som radikalt og mange protesterte, spesielt menn.

Nå står vi i samme situasjon med andre skillelinjer. En rekke folk synes det er galt at 16- og 17-åringer skal få stemme. Når vi tidligere har utvidet demokratiet til nye befolkningsgrupper, har vi aldri sett tilbake på det som noe negativt. Det vil vi ikke gjøre denne gangen heller.

Kristian Thori-Aamot (17)  og Tale Rørvik Lejon  (17) fra Press - Redd Barna Ungdom.

Flere deltar

En utvidelse av demokratiet er positivt. Det er bra at flere blir hørt, og at flere hensyn tas. Ved å senke stemmerettsalderen inkluderer vi 130 000 nye mennesker i demokratiet. Det gir alle et godt grunnlag for å delta i demokratiet resten av livet.

Når vi snakker om temaet, hører vi ofte at vi unge er for radikale til å stemme og tenker ikke over konsekvensene. Ikke bare er det en hersketeknikk, men også feil.

To ganger tidligere i 2011 og i 2015 har det vært gjennomført prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg. Erfaringene var veldig gode. 16- og 17- åringer brukte stemmeretten like ofte som resten av befolkningen, og man så ikke en stor endring i hvem som ble valgt.

Kommunene var også positive, og de aller fleste forsøkskommunene ønsket ordningen videre. Er egentlig en 16-åring, som har fullført den obligatoriske demokratiopplæringen, automatisk mer radikal enn en 18-åring?

«Ansvarlig nok»

16-åringer må betale skatt, de er over den seksuelle lavalderen, kan ta abort og holdes ansvarlig for kriminelle handlinger. Likevel har ikke ungdom i dag mulighet til å påvirke sakene gjennom valg. Det er vi unge som lever lengst med konsekvensene av beslutningene som tas i dag.

I Norge er det gjennom valg man kan påvirke demokratiet direkte. Den muligheten burde vært gitt til 16- og 17-åringer for lenge siden, fordi vi bør ha muligheten til å velge hvem som skal representere oss.

Det er ikke radikalt å senke stemmerettsalderen til 16 år. Det er det rette å gjøre!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.