SiD

Bruk hjelm!

Hver dag tar flere tusen barn og unge fatt på sykkelen, men det er bare et lite problem; de sykler uten hjelm.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
Sykkelhjelm reduserer risikoen for hodeskader med 60 til 80 %, skriver Sanyu (14)

Hjelmen er ikke bare en hatt man har på hodet når man sykler, den er en livredder. Om du er så uheldig at du faller av sykkelen og lander på hodet, kan hjelmen redde livet ditt. Hvis man ikke bruker hjelm, kan man risikere å få livsvarige skader, og i verste fall dø.

Dårlige forbilder

Omtrent alle personer som eier en sykkel, eier også en hjelm. Så hva er egentlig grunnen til at man ikke skal bruke den og risikere livet sitt på denne måten? Blant ungdom blir man veldig lett påvirket av det andre gjør. Ofte hører man at det ser dumt ut å sykle med hjelm, eller at den ødelegger sveisen. Når først én velger å ikke bruke hjelm, vil flere og flere følge uten at de egentlig har noen spesiell grunn.

Det er først og fremst foreldrenes ansvar å få barna sine til å sykle med hjelm. Ofte ser man familier ute på sykkeltur hvor det kun er barna som bruker hjelm. Når foreldre som selv er forbilder ikke bruker hjelm når de sykler, kan man ikke forvente at barna vil fortsette å bruke det.

Også sikkerhetskravene på norske skoler er ganske lave når det gjelder hjelmpåbud. Omkring 26 prosent av landets skoler stiller ikke krav til sykkelhjelm og dermed føler barn ingen grunn til å måtte bruke hjelmen. Derfor blir barn og ungdom også mest utsatt for alvorlige trafikkulykker til og fra skolen.

Hjelm hjelper

Det er store forskjeller på syklister som bruker hjelm og de som ikke gjør det, når det gjelder hodeskader i sykkelulykker. En av ti som bruker hjelm får hodeskader når de er i sykkelulykker, mens hos syklister som ikke bruker hjelm, får hele åtte av ti hodeskader, viser tall fra trygg trafikk. Omtrent 20 prosent av alle alvorlige sykkelskader er hodeskader, og forekommer selvfølgelig mest når man ikke bruker hjelm. Hvis man bruker sykkelhjelm, reduserer man risikoen for hodeskader med 60 til 80 prosent.

Må få konsekvenser

Selv om man kanskje ikke tenker på dette som et viktig tema, kan man redde liv ved å gjøre noe med saken. I enkelte land har man innført hjelmpåbud blant barn og unge under 15 år, og resultatet viser økning i bruk av hjelm og langt færre hodeskader i forbindelse med sykkelulykker. Derfor mener jeg at innføring av et påbud er en god løsning til hvordan vi kan redusere antall hodeskader ved sykkelulykker. Eventuelt kan man innføre pengebøter slik de har i Australia.

Jeg håper dere som leser dette i det minste kan bruke dette som en påminnelse til å bruke hjelm uansett alder eller nivå. Hjelm redder liv!

Sanyu (14)