Vi trenger en ordentlig samtykkelov. Det er ikke så komplisert som Unge Høyre skal ha det til.

Illustrasjonsbilde fra Oslo tinghus: Debattanten mener problemet med at mange voldtektssaker blir henlagt, handler om en for smal definisjon av voldtekt.

Straffelovrådet burde vite bedre. Unge Høyre burde vite bedre.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I et Si ;D-innlegg 25. april skriver Celine Aas, leder i Kristiansand Unge Høyre, at en samtykkelov ikke er løsningen på at mange voldtektssaker blir henlagt. Her lurer jeg på om Unge Høyre har sovet i timen? En samtykkelov er ikke så komplisert. Det ligger i ordet: Det må være samtykke før sex, og sex uten samtykke skal regnes som voldtekt.

Smal definisjon

Aas tegner også et skjevt bilde av hva som er roten til det norske rettssystemets totale svikt i voldtektssaker. Hun mener det er mangel på bevis, og at det ofte blir ord mot ord. Men problemet er at det i dag kun regnes som voldtekt dersom det er bruk av vold, trusler eller at personen som blir voldtatt, er bevisstløs eller så beruset at den ikke klarer å motsette seg voldtekten.

Det man i praksis vil gjøre ved å innføre en samtykkelov, er å gjøre det mulig å dømme noen for en voldtekt som faller utenfor dagens definisjon. Det vil faktisk finnes en lov som sier at det er ulovlig ha sex med noen som sier nei.

En samtykkelov vil også være med på å øke oppmerksomheten rundt hva som er ok. Folk vil bli mer oppmerksomme på hvordan deres oppførsel påvirker andre fordi det som ikke er greit, faktisk vil bli straffbart. Så når Aas skriver om forebygging som det viktigste verktøyet, vil en samtykkelov bidra til nettopp det.

Flaut

Og å innføre en samtykkelov er ikke radikalt i det hele tatt. Stadig flere land i Europa innfører samtykkelov. To eksempler er Sverige og Danmark. Som et moderne demokrati med et velfungerende rettssystem er det rett og slett flaut at vi ikke har klart å definere voldtekt som sex uten samtykke.

Forslaget fra Straffelovrådet som nå er på høring, er et skritt i riktig retning, men det er ikke godt nok. Det definerer voldtekt som «seksuell omgang med noen som ikke vil det, og som gir uttrykk for dette i ord eller handling». Denne definisjonen krever ikke et aktivt ja. Straffelovrådet burde klare å definere voldtekt som sex uten samtykke. Straffelovrådet burde vite bedre. Unge Høyre burde vite bedre.

Ja til en ordentlig samtykkelov!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!