Nå må dere ta hatet på alvor, Solveig Horne | Fatema Al-Musawi og Elena Teigen

Fatema Al-Musawi (20) og Elena Teigen (17) og andre unge fra Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge møttes nylig til seminar for handling mot hatprat i Sola.

Si ;D-innlegg: Dette er en melding til deg fra Nordens forkjempere.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I forbindelse med nordisk ministerrådsmøte er vi 40 ungdommer fra hele Norden som er samlet for å diskutere hatprat i Sola i Rogaland.

Vi er klare i vårt budskap og ønsker å bli hørt: Styrk hatkrimgruppen og synliggjør arbeidet mot hatprat.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, dere snakker lite om hatpratet som eksisterer. Ja, det skal være et nordisk ministerrådsmøte der dette er et tema, men det er ett møte.

Hva skjer etterpå?

Hva skal du som sitter i regjering gjøre for å sette hatprat mer på dagsordenen og synliggjøre det?

Fikk hat-e-post med dødsønske

Derfor er vi samlet, unge fra Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Vi snakker om våre erfaringer og hvordan vi kan påvirke det lokale samfunnet vårt og våre politikere.

Og det er derfor vi skriver til deg nå, Solveig Horne.

For du og alle politikere i Norden har et ansvar, et ansvar vi føler dere ikke tar nok på alvor.

Det er ikke lenge siden en hatprat-ambassadør opplevde å få en lang e-post, der mannen bak e-posten ønsket å se henne død.

E-posten var så grotesk at hun vurderte å gi seg i den offentlige debatten.

Søndag opplevde hun enda mer da Islam Net rakket ned på henne. Når vi ikke står opp mot dette sammen, vil det skape mer redsel, og folk vil unngå den offentlige debatten.

Hat er hat, uansett

Vi så få sterke reaksjoner på hendelsen i London natt til mandag. En mann brukte samme metode som terrorister tidligere har gjort for å angripe en gruppe mennesker.

Terror eller ikke, dette er enda et godt eksempel på konsekvensene av hatprat.

Hat avler hat, og vi ser at ord blir til handling.

Det var også lite snakk om imamen som forhindret at gjerningsmannen ble angrepet av de sårede, men kommentarene gikk heller på hvor bra det var at muslimer ble angrepet.

Vi må likestille grupper i enda større grad og minne på samfunnet på at hat er hat, uansett hvem som blir utsatt.

Skyver under teppet

Hatkriminalitet skjer hver dag: Unge som blir banket opp fordi de er homofile, unge som blir skreket til fordi de er muslimer, og det blir ikke tatt hensyn til funksjonshemmede i hverdagslivet.

Det er faktisk kun syv prosent av offentlige bygninger i Norge som er tilpasset mennesker med en funksjonshemning. Det er diskriminering, noe som er brudd på menneskerettighetene. Dette er noe vi ofte sier ikke eksisterer i Norden.

Vi er så flinke til å skyve problemer under teppet og tro at vi er et inkluderende samfunn, noe som ikke er tilfelle etter vårt syn.

I Norge foregår det debatter om liksom-problemer som niqab.

Vi velger å fokusere lite på problemer som faktisk kan være ødeleggende for demokratiet og samfunnet. Ikke nok med at hatprat fører til mer hatkriminalitet, men det er også ødeleggende for demokratiet.

Man risikerer at mennesker unngår å ytre seg på grunn av redsel. Som unge blir vi lite hørt og tatt lite seriøst, og med dette vil vi si at nok er nok!

Vi forventer svar og handling nå, Horne.

Vi vil ikke sitte og se på at demokratiet blir ødelagt av høyre- og venstreekstreme ytringer som ikke blir tatt nok hånd om.


Les flere innlegg skrevet av Fatema Al-Musawi her: