Få slutt på fordommene mot funksjonshemmede

  • Josefine Habberstad (20)
Høye fortauskanter er blant tingene som gjør samfunnet mindre tilgjengelig for personer i rullestol.

Samfunn skal være for alle.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Folk har reagert negativt på at Guro Helene Sørdalen (24) og Simen Bondevik (21) er kjærester. Hvorfor? Fordi Guro Helene er funksjonshemmet. Dette har paret fortalt om i blant annet VG og Si ;D.

Og i Aftenposten har Jan Grue, som ble Årets Osloborger i 2021, fortalt at han opplever ting som at bussjåfører ikke gidder å ta ut rampen slik at han kan komme ut med rullestolen sin.

Igjen og igjen kommer det frem hvilke holdninger flere har til funksjonshemmede. At de ikke blir sett på som likestilte borgere. Det gjør meg uvel.

Blir sett ned på

Dessverre blir mange funksjonshemmede sett ned på av samfunnet. Noen ser en som sitter i rullestol, og tenker «du får ikke til noe».

Neste gang du ser et menneske med funksjonsnedsettelse: Tenk at de er en viktig ressurs for samfunnet vårt.

For det at beina ikke fungerer, betyr ikke at hodet ikke gjør det.

Dessverre blir mange funksjonshemmede sett ned på av samfunnet, mener Josefine Habberstad (20).

Forskning fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) viser at én av ti med funksjonsnedsettelse opplever å få avslag på søknader til jobber de er kvalifisert for. Én av fire opplever at funksjonsnedsettelsen har negativ betydning i vurdering ved ansettelser.

Det må bli gjort noe med disse fordommene, slik at det kan bli slutt på at funksjonshemmede opplever å bli diskriminert fordi de har en funksjonsnedsettelse.

Hva må gjøres?

Alle arbeidsplasser skal være universelt utformet. Hindringer må fjernes slik at det blir mer tilgjengelig for en med funksjonshemning. Alle skal kunne komme seg rundt på arbeidsplassen sin.

I tillegg må samfunnet bli enda mer universelt utformet.

Det blir bygget bedre i Norge enn før, men det er ikke godt nok. Det finnes for eksempel mange restauranter hvor en i rullestol ikke kan komme seg inn. Kanskje det bare er trapper der, eller kanskje er dørlisten for høy.

Det er også eksempler på at bussjåfører velger å skru av høyttaleren som sier hvilket stopp bussen er på. Hvordan kan en som er blind da vite når man skal av?

Blir samfunnet mer universelt utformet vil en med funksjonshemning kunne leve et godt liv og bli en del av arbeidslivet.

Forverring under koronaen

Pandemien har rammet funksjonshemmede og kronisk syke hardt, viser en undersøkelse gjort av FFO. Mangel på aktiviteter og tilbud har ført til forverring i den psykiske helsen.

Mange elever med behov for å få spesialundervisning mistet den som følge av koronapandemien. Ikke alle fikk det tilbake da skolen åpnet igjen. Mange føler at den fysiske helsen er blitt forverret, og opplever flere smerter.

Jeg synes dette er svært skremmende og håper virkelig det nå blir satt inn tiltak som kan bidra til at funksjonshemmede får tilbudet de har krav på.

Det må bli lettere for funksjonshemmede å ha en hverdag uten diskriminering.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!