SiD

Hva skjer når kvinner blir voldtatt? Så å si ingenting.

  • Eris Moronski (16)
    Nestleder, Oslo Sosialistisk Ungdom
  • Mari Løyte Harboe (18)
    Styremedlem, Oslo Sosialistisk Ungdom
Ifølge en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress er én av ti kvinner i Norge blitt voldtatt.

Vi trenger en samtykkelov som sier at all sex skal være frivillig. Og vi trenger den nå.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I oktober i fjor ble det vedtatt at Norge endelig skal innføre en samtykkelov. Den sier at sex uten samtykke, er det samme som voldtekt.

Men i februar i år kunne ikke justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) si når loven vil være på plass. Det er uholdbart. Kvinners sikkerhet kan ikke settes på vent!

Vi trenger en samtykkelov som sier at all sex skal være frivillig. Og vi trenger den nå.

«Alle» har en historie

Ifølge en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress er én av ti kvinner i Norge blitt voldtatt i løpet av livet sitt. Halvparten av disse opplevde dette før de fylte 18 år.

I de aller færreste tilfeller blir disse voldtektene anmeldt. Tall Aftenposten innhentet i 2015, viste at kun 1 prosent av anklagene ender i dom.

Det vil si at det i dagens Norge er uhyre liten risiko for straff ved å voldta.

Det tror vi mange jenter kjenner på kroppen. Altfor mange på vår alder har en historie eller kjenner noen som har en historie.

Det er på tide at historiene blir tatt på alvor.

Overgripere voldtar

Etter dagens straffelov telles det kun som voldtekt dersom man har seksuell omgang med noen ved bruk av tvang, trusler, makt eller vold.

Loven tar ikke hensyn til at de fleste voldtekter skjer uten fysisk motstand. En svensk studie viste at 70 prosent av kvinnene som tok kontakt med overgrepsmottak etter voldtekt, oppga å være paralysert under overgrepet.

Dagens lov og normer legger skyld over på ofrene for at de ikke sto imot, i stedet for å legge skylden på den som voldtok.

Men det er ikke korte skjørt, for mye alkohol eller at man ikke klarer å reagere, som voldtar. Det er overgripere. Det må lovverket reflektere.

Få opp farten

En samtykkelov kan senke terskelen for å anmelde. Den signaliserer at samtykke er nødvendig før sex, uansett hvilken form det gis i, og fastslår at sex uten samtykke er voldtekt.

Dette handler om å endre normer og fastsette at det er overgriperne som har ansvaret.

Norge har et problem som ikke kan settes på vent. Redselen for å utsettes for overgrep tvinger oss til å ta forholdsregler. Jenters sikkerhet og rett til å bestemme over egen kropp er avgjørende for vår frihet til å kunne gjøre det vi har lyst til.

Vi ser jo at ting kan skje raskt. Da Norge fikk skyhøye strømpriser, ble det innført tiltak på noen få måneder. Men hva skjer når kvinner blir voldtatt? Så å si ingenting.

Det er på tide at regjeringen innser alvoret. Ta kvinner på alvor nå, ikke om flere år.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Lov og rett
  2. Voldtekt
  3. Overgrep