Nei til karakterer i ungdomsskolen

  • Martin Georg Martinsen
Når du får to gode karakterer og én dårlig karakter, er det bare den dårlige karakteren du tar til deg, skriver Martin Georg Martinsen (14).

Jeg mener vi trenger en helt ny løsning.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Sosialistisk Venstreparti (SV) har sagt at de vil fjerne karakterer på skolen. Jeg mener at dette kan være en god idé for å fjerne både stress og usikkerhet hos elever. Istedenfor karakterer burde det være en annen måte å bli vurdert på.

Mange elever på ungdomsskolen, inkludert meg selv, føler et stort press på grunn av karakterer. Dette er fordi det fort blir snakk om hvor bra eller dårlige karakterer du har.

Det kan også fort bli en konkurranse om å få de beste karakterene. Dette fjerner hovedpoenget med karakterer, altså å få en tilbakemelding på hvordan du ligger an i faget.

Når du får to gode karakterer og én dårlig karakter, er det bare den dårlige karakteren du tar til deg. Da tenker man at man ikke klarer noen ting, og du glemmer helt de to gode karakterene.

Martin Georg Martinsen (14).

Må vi ha karakterer?

Gjeldende opptakssystem til videregående skole bruker karakterer for å ta inn elever. Jeg mener dette systemet er dumt. Hvis en elev har dårlige karakterer, betyr ikke det at han ikke passer til den type studie eller den type jobb.

Jeg mener ikke at det ikke skal være noen type vurdering, men at det burde være en vurderingstype med færre alternativer. For eksempel en med lav, middels og høy måloppnåelse.

Dette gjør at man slipper å ha alt riktig for å få en god vurdering. Da får du lavere krav til deg selv, og det blir flere som opplever å få en god vurdering. Da blir elevene mer selvsikre, og de får en bedre opplevelse av skolen.


Les også

Karakterer er null stress!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.