SiD

Jo mer forskjellene fremheves, jo mer splittes vi

  • Nima Salimi (20)
    Nima Salimi (20)
Nima Salimi (20) kaster seg inn i den pågående debatten om rasisme.

Identiteten din er blitt mer verdt enn innholdet i budskapet.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

De siste dagenes rasismedebatt har vært intens. Stadig mer minner den om den samme debatten i USA. En debatt hvor identiteten din er mer verdt enn innholdet i budskapet.

Enkelte har foreslått at det bør finnes ulike normer for mennesker med forskjellig hudfarge eller etnisk tilhørighet. Slike forslag kan virke uskyldige. Men ulike forventninger til forskjellige samfunnsgrupper vil ødelegge for målet om et samlet samfunn. For jo mer disse forskjellene fremheves, jo mer splittes samfunnet i grupper.

Bekymrer meg

Noen selverklærte antirasister kom med forslag for å bryte ned hierarkiet. Ved universitetet i Michigan-Dearborn, USA ble det foreslått å lage to seperate kaféklubber. Den ene for hvite studenter og den andre for fargede.

Intensjonen har vært å skape adskilte arenaer for fargede studenter til å diskutere hvordan det er å være farget. De hvite studentene skal diskutere løsninger for å hjelpe sine fargede medstudenter.

Et annet forslag har vært å begrense ytringsrommet til visse samfunnsgrupper. For eksempel skrev Simen Bondevik et Si ;D-innlegg i forrige uke. Han skrev at hvite mennesker er privilegerte i kraft av å være hvite. Derfor konstaterte han at de ikke kan definere rasisme.

Segregering får fotfeste

Selv om disse forslagene har fått reaksjoner, så har de også fått sterkere fotfeste i ulike deler av samfunnet. For eksempel på universitetene og sosiale medier. Det bekymrer meg.

Nima Salimi (20), student ved Universitetet i Oslo.

Vi kan ikke ha ulike regler og normer for mennesker med forskjellig hudfarge dersom målet er et samlet samfunn. Da er vi selv med på å karakterisere samfunnsgrupper som overlegne eller underlegne. Det er definisjonen på rasisme.

Og definisjonsmakten ligger ikke hos meg fordi jeg er brun. Den ligger i ordboken.

Jeg er også bekymret fordi jeg har sett og lest hva slikt tankegods kan føre til. Ytterliggående og historiske eksempler på dette er samfunn styrt av nasjonalsosialisme og kommunisme – ideologier som deler opp befolkningen og dømmer mennesker etter deres gruppeidentitet.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Rasisme
  2. Diskriminering