SiD

Under koronakrisen er det viktig at vi viser omsorg | Dina Tjelmeland Adeler

 • Dina Tjelmeland Adeler (18)
  Dina Tjelmeland Adeler (18)
Lang ventetid for psykiatrisk hjelp er en langvarig påkjenning for mange. Selv har jeg også følt på dette, skriver Dina Tjelmeland Adeler (18).

Vi kan alle gi sosial støtte og sammen bidra til å styrke god psykisk helse.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Andel barn og unge som rapporterer om psykiske helseplager, har økt gradvis de siste årene. Samtidig jobber samfunnet for flere lavterskeltilbud, tiltak i skolen og økt skolehelsetjeneste. Men likevel fortsetter de psykiske helseplagene å øke.

Det virker som vi prøver å løse samfunnets helseutfordringer på samfunnsnivå, når vi kanskje heller bør løse dem på individnivå.

Lang ventetid

I dag kan det i gjennomsnitt ta 61 døgn for unge å få psykiatrisk hjelp. I desember 2019 var gjennomsnittlig ventetid ved de to polikliniske seksjonene ved Oslo universitetssykehus på 53 dager.

Helseminister Bent Høie har sagt at ventetiden er et problem og stilt krav om at den skal gå ned.

Men mens vi venter på dette, er det ting vi som individer kan gjøre for å hjelpe. Lang ventetid for psykiatrisk hjelp er en langvarig påkjenning for mange. Selv har jeg også følt på dette.

Vi føler oss ofte alene i denne verden, og vi føler at vi ikke har noen å snakke med. Vi føler at vi ikke kan snakke om følelsene våre med andre fordi vi tenker de er for ubetydelige.

Vi kan snakke med noen

Å snakke om følelser trenger ikke å være noe stort. Men desto mer vi snakker om følelser, desto lettere blir det.

Dina Tjelmeland Adeler (18).

Det viktigste er at man har noen å snakke med, og det er ikke alle som føler at de har det. Vi er flere som går rundt med de samme tankene og bekymringene. Spesielt nå under koronakrisen er det viktig at vi viser omsorg og tar kontakt med hverandre.

Det er en rolle som vi alle kan utføre, selv om vi ikke har profesjonsstudiet i psykologi. Vi kan alle gi sosial støtte og sammen bidra til å styrke god psykisk helse blant barn og unge.

LENKER:

Nå som skolene er stengt på grunn av koronavirus, er barneavisen Aftenposten Junior gratis. Få tilgang her.

Ikke helt oppdatert på koronaviruset? Se direktestudio

Hør Aftenpostens podkast: Korona kort forklart

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.Har du fått med deg disse?

Les også

 1. Solidariteten vår bør ikke følge landegrenser | Johanne Fearnley

 2. Viruskrise i Vestens minst sosiale land

 3. Vi bør fjerne den ufornuftige russetiden

Les mer om

 1. Psykologi
 2. Samfunnet
 3. Koronaviruset
 4. Helse
 5. Psykisk helse