SiD

Utvid demokratiet vårt! | Victoria O. Galåen og Nza Kuamerad

 • Victoria Opheim Galåen (18)
  Leder i UngOrg
 • Nza Kuamerad (17)
  Leder, Sentralt ungdomsråd i Oslo
Mer demokrati betyr mer ansvar. Det er et ansvar landets 16- og 17-åringer er klare for å ta, skriver innleggsforfatterne om valglovutvalgets forslag om stemmerett til 16-åringer.

Det er viktig at fremtidens voksne har en stemme i dag.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Dersom flertallet i valglovutvalget får viljen sin, vil Norge få rundt 120.000 flere stemmeberettigede. Det hadde vært en stor seier for demokratiet vårt.

Nytt veiskille

I 1978 justerte Norge stemmerettsalderen for siste gang. Da fikk alle over 18 år stemmerett. I tråd med moderniseringen av Norge, utvidet vi demokratiet vårt over tid.

Onsdag 27. mai offentliggjorde valglovutvalget sin innstilling til ny valglov. Flertallet i utvalget ønsker å gi norsk ungdom mellom 16 og 18 år stemmerett i lokalvalg. Sist gang Norge gjorde noe med stemmerettsalderen dominerte «Yes Sir, I Can Boogie» av Baccara topplistene, selvbestemt abort ble debattert i stortingssalen, og statsministeren i Norge het Odvar Nordli.

På lik linje med VG-lista burde demokratiet vårt moderniseres. Nå står vi ved et nytt veiskille. For første gang på over 40 år kan en større del av befolkningen få si sin mening med stemmeseddelen.

Positiv utvikling

Nza Kuamerad (17), leder av Sentralt Ungdomsråd Oslo.
Victoria Opheim Galåen (18), leder i UngOrg.

I 2011 hadde Norge en prøveordning med stemmerett for 16-åringer. Valgdeltagelsen til førstegangsvelgerne i aldersgruppen 16 og 17 år var 12 prosentpoeng høyere enn valgdeltagelsen til førstegangsvelgerne over 18 år.

Ved å gi alle over 16 år stemmerett i lokalvalg ansvarliggjør vi en større del av befolkningen. Vi får rett og slett mer aktive velgere ved å inkludere flere i demokratiet tidligere. Det er positivt for den enkelte, men også for samfunnsutviklingen. Ved å gjøre 16- og 17-åringer til en velgergruppe så presser vi politikerne til å løfte generasjonsperspektivet i den politiske debatten.

Det er feil å tro at moderniseringen av Norge sluttet i 1978. Dagens 16- og 17-åringer bidrar mer i samfunnsutviklingen enn tidligere. I dag er mange av landets ungdommer aktive i ungdomspartier, organisasjoner og frivillighet. Gjennom deltagelse i samfunnsutviklingen utgjør denne gruppen en viktig del av demokratiet vårt.

Skap historie!

Vi lever i en tid med stor urolighet. Vi blir stilt overfor valg som vil ha konsekvenser i lang tid fremover. Utfallet i disse spørsmålene kommer først og fremst til å prege fremtidens generasjoner. Derfor er det viktig at fremtidens voksne har en stemme i dag.

Nå har Stortinget anledning til å skape historie og sørge for at unge får satt sitt preg på samfunnsutviklingen. På lik linje med dem som ikke var for en utvidelse av demokratiet i 1978, tror vi også at de som er imot denne utvidelsen, tar feil. Mer demokrati betyr mer ansvar. Det er et ansvar landets 16- og 17-åringer er klare for å ta.Har du fått med deg disse?

Les også

 1. Aftenposten mener: Slipp 16- og 17-åringer frem til urnene

 2. Stemmerett til 16-åringer? Nei, takk! | Andre Miguel Nordvik

 3. Stemmerett til 16-åringer er en viktig utvidelse av demokratiet | Trine Skei Grande og Sofie Høgestøl


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

 1. Demokrati
 2. Samfunnsdebatt
 3. Norge
 4. Fremtiden
 5. Barn og unge
 6. Ungdom