At Høyre ikke vil sette klimaet først, er det ingen som blir overrasket over | Josefine Gjerde

  • Josefine Gjerde (21)
Vi trenger en sluttdato for oljeproduksjon for å stake ut en tydelig kurs for både politikere, næringsliv og arbeiderne, skriver Josefine Gjerde (21), fylkesleder i Grønn Ungdom Vestland.

Kanskje det er på tide at Høyre følger med i timen.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Kaia Kjos og Susanne Ulven Børsum fra Høyres studenterforening i Bergen skriver i Aftenposten 28. februar at det er skremmende å høre partier argumentere for en sluttdato for norsk oljeproduksjon.

I sin iver etter å forsvare oljenæringen risikerer Kjos og Børsum fremtiden til både norske oljearbeidere og kloden. En sluttdato er nemlig helt avgjørende for en trygg og rask omstilling.

Vi har allerede funnet mer olje og gass enn vi kan brenne om vi skal unngå de verste konsekvensene av klimakrisen.

Norge er i dag verdens 7. største eksportør av CO2. Om vi ikke endrer kurs, vil verden styres mot 3-4 graders oppvarming. Det vil ha fatale konsekvenser for dyr og natur, og det vil gjøre store deler av verden ubeboelig for mennesker.

Må bli enige

En politisk styrt utfasing av norsk oljeproduksjon er derfor helt avgjørende for klima og natur, men også viktig av hensyn til dem som jobber i oljeindustrien.

En sluttdato staker ut en tydelig kurs for både politikere, næringsliv og arbeiderne.

Om vi er enige om hvor vi skal, kan vi jobbe sammen for å gjøre den nødvendige omstillingen enklere.

Derfor har Miljøpartiet De Grønne blant annet foreslått å innføre en oljekommisjon, hvor myndigheter, næringslivet og arbeidstakere lager en plan for en trygg omstilling som bevarer kompetansen og skaper industri og arbeidsplasser.

Ut av fossilalderen

Om vi derimot lar markedet styre, slik Høyre ønsker, kan vi risikere å pumpe opp olje langt ut i dette århundret. Når vår viktigste handelspartner, EU, har satt seg som mål å redusere importen av olje og gass med 70 prosent innen 2050, er det verdt å spørre seg hvem Høyre tror vil kjøpe oljen vår etter 2050.

At Høyre ikke vil sette klimaet først, er det ingen som blir overrasket over. Likevel er det foruroligende at et parti som snakker så varmt om den norske velferden og verdien av trygge arbeidsplasser, risikerer å la norske oljearbeidere stå igjen på perrongen, mens verden er på god vei ut av fossilalderen.

Kanskje det er på tide at Høyre følger med i timen.

Les også

Venstresiden vil gjøre 200.000 nordmenn arbeidsløse | Susanne Ulven & Kaia B. Kjos

Les også

Kjernekraft kan bidra til å stanse klimakrisen | Johannes Banggren


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.