Etter at jeg ble påkjørt, innså jeg hvorfor det er så få som sykler i Oslo | Helle Anthun Meland

  • Helle Anthun Meland (18)
    Helle Anthun Meland (18)
Det trengs bedre skilting. Større avstand til biler. Større avstand til gående, skriver syklist Helle Anthun Meland fra Oslo.

Det er direkte farlig å sykle i byen.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I byen har biler veier som strekker seg fra øst til vest. Gående har lange, sammenhengende fortau og gangveier. Det er god tilrettelegging som gjør det enkelt for dem å ferdes rundt omkring. Syklende har derimot bare bruddstykker av sykkelveier. Det blir nesten for dumt!

Jeg er ingen ekspert på vei og trafikk, bare en aktiv syklist. Men det er ikke bare bare å være syklist i dagens travle samfunn. Hver dag. Til og fra skolen. Fra A til B må jeg konstant være obs på min posisjon.

Jeg må hele tiden se meg til høyre og venstre. Foran og bak.

Hvorfor så oppmerksom? Jo, fordi vi syklister ikke har god tilrettelegging for trygg ferdsel i den urolige trafikken.

Fordi jeg ikke vil bli påkjørt av enda en bilist som glemmer at de små kjøretøyene av noen sykler også ferdes i trafikken på lik linje som andre kjøretøy.

Kan gå fryktelig galt

For en uke siden forsto jeg hvor tung realiteten for syklister egentlig er. Jeg ble påkjørt i et kryss sentralt i Oslo. Heldigvis kom jeg fra ulykken uten store skader, men sykkelhjertet mitt ble knust i sammenstøtet med bilen. Da forsto jeg hvorfor bare 7 prosent av Oslos innbyggere i 2018 syklet daglig.

Det var ikke kun fordi 93 prosent av alle de andre innbyggerne var late. Det var fordi sykling på noen brøkdeler av sekunder kan gå så fryktelig galt. For det er faktisk direkte farlig å sykle i byen.

Det er ingen tvil om at syklingens positive sider må vike for de negative. De helsefremmende effektene, de miljøvennlige og økonomiske sidene og de tidsbesparende faktorene kan ikke engang settes opp mot de negative sidene.

Det er for risikabelt! Bare det faktum at så mange som 243 syklister ble drept eller hardt skadet mellom 2014 og 2017, er ufattelig skremmende! Hvem skulle tro at det var mulig i dagens samfunn? Har vi fortsatt ikke kommet lenger?

Trygghet er viktigst

Hvis målet i byene om at «sykkel innen 2029 skal utgjøre 20 prosent av alle reiser» skal oppnås, må det gjøres endringer. For at det høye antallet skadede syklister skal reduseres, må det gjøres endringer. Politikere, Statens vegvesen, vi trenger en revolusjon! Ikke i morgen. Ikke over nyttår. Ikke neste sommer. Vi trenger det nå!

Vi trenger flere sykkelveier. Det vil gjøre det enklere å ferdes på sykkel rundt om i byen. Vi trenger lange og sammenhengende sykkelveier. Det vil gjøre syklingen mer uproblematisk. Vi trenger mer tilrettelegging. Slik vil syklingen blir tryggere. Det trengs bedre skilting. Større avstand til biler. Større avstand til gående.

Vi trenger rett og slett en ny infrastruktur på sykkelveiene. Trygghet i trafikken er en forutsetning for at de positive sidene vinner over de negative!

Red.anm.: Helle Anthun Meland har anmeldt bilisten som kjørte på henne.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.