Blir studenter utnyttet i arbeidslivet? | Oscar Undahl

Unge i arbeidslivet må være mer klar over rettighetene sine, skriver Oscar Undahl, sekretær i AUF-studenter i Trondheim.

Noen er usikre på rettighetene sine, og noen er så desperate at de tar det de kan få.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Mange studenter er i dag helt avhengige av en deltidsjobb ved siden av studier for å få økonomien til å gå opp. Det at det finnes færre jobber enn studenter, gjør at mange av oss går med på dårlige arbeidsforhold eller mangelfulle kontrakter og tolererer arbeidsplasser som bryter arbeidsmiljøloven.

Noen er usikre på rettighetene sine, og noen er så desperate at de tar det de kan få. Andre tenker: «Ja, ja, jeg skal jo ikke jobbe her for alltid.» Er det egentlig greit?

Flest studenter i jobb

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har over 60 prosent av norske studenter en eller annen form for lønnet inntekt i løpet av studieåret. Over 40 prosent jobber gjennom hele studieperioden. Det gjør norske studenter til de i Norden som jobber mest ved siden av studier.

Arbeidstilsynets hjemmeside sier at alle arbeidsavtaler skal inneholde blant annet lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstiden. Sagt på en annen måte skal arbeidsavtaler ha fastsatt en stillingsandel eller stillingsprosent.

Selv med dette kravet opplever jeg at flere på min alder hverken har et ukentlig timeantall eller prosent i sin avtale. Det skaper igjen usikkerhet, blant annet ved sykmelding og opphøring av arbeid, som for eksempel grunnet covid-19. Hvordan kan du dokumentere tap av inntekt når du ikke engang har krav om gitt arbeid i arbeidskontrakten?

Oscar Alexander Undahl, sekretær i AUF-studenter i Trondheim

Oppstår en slik situasjon, forsvinner med andre ord alle former for inntekt, i tillegg til muligheten for å søke om ekstra støtte. Det blir dessuten umulig for deg selv å sette opp budsjett eller planlegge langt frem i tid. Kommer du til å jobbe hver dag i neste måned? Kanskje bestemmer sjefen seg for at et familiemedlem trenger en jobb og gir bort dine timer?

Ledere som utnytter

Ifølge arbeidsmiljøloven har arbeidstager krav om publisering av arbeidsplan senest 14 dager før arbeidet starter, med mindre annet er avtalt. Dette er for å sikre muligheten til å planlegge hverdagen og fritiden. Selv om det står klart i arbeidsmiljøloven, har jeg hørt om mange studenter som får melding på fredagskvelden om at de må jobbe på morgenen etter, uten mulighet for diskusjon.

Nå tenker kanskje du at det bare er å kreve en stillingsprosent og en ordentlig vaktliste? Det kan være løsningen for enkelte, men ikke alle.

Problemet er at ikke alle ledere nødvendigvis er av den beste sorten, samtidig som desperate studenter på utkikk etter jobb er i hopetall. Det medfører at mange studenter risikerer å miste jobben eller gå ned i antall timer dersom de ikke finner seg i å ta den vakten dagen etter. Eller å jobbe uten en ordentlig kontrakt. Risikoen er såpass stor dersom de sier imot, så de har ikke annet valg enn å godta forholdene de jobber under.

Tiden i jobb skal være best mulig for hver og en av oss. Arbeidsmiljøloven er utarbeidet slik at alle skal ha like og gode rettigheter når de er i arbeid. Studenter, som alle andre, fortjener arbeidsforhold som følger norsk lov.


Les også:

Les også

Er du en supporter eller medgangssupporter?

Les også

Råd til hvordan du kan være antirasistisk

Les også

Når jeg tenker på Oslo øst, blir jeg jeg stolt

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.