Vi må ha anonym retting av heldagsprøver og andre viktige prøver

  • Nicolai Bjerke Dyvik (17)
Det skal ikke være nødvendig å lure på om læreren ga deg en treer fordi du fortjente det, eller fordi læreren ikke liker deg, skriver Nikolai Bjerke Dyvik, leder i Aker Unge Høyre.

Vi elever har rett på en rettferdig karakter.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Nå er skolene godt i gang igjen i hele landet, og det er viktigere enn noen gang å trives der.

Likevel sier nesten to prosent av norske elever at de blir mobbet på skolen av voksne, det viser Eleveundersøkelsen fra 2019. 16 prosent av dem som blir mobbet generelt, har svart at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe med det.

Mange elever opplever at læreren ikke liker dem. Dessverre er det de samme voksne som skal sette karakterer på elevene i mai og juni neste år. Sånn kan det ikke være. Vi må ha et system som sikrer rettferdige karakterer for alle.

«Bare en firer»

For litt over to år siden ble jeg ferdig med ungdomsskolen. Det siste halvåret var ganske gøy og ganske slitsomt, som 10. klasse er.

Jeg fikk høre fra en lærer nesten to år tidligere at jeg «var en firer» i lærerens fag. Det gjorde at jeg ikke jobbet noe som helst med faget, og jeg var ikke motivert til å fortsette med det på videregående.

I dag opplever mange elever at de ikke bare blir vurdert etter hva de presterer faglig. De blir også dømt for hvordan de ser ut, hvor de kommer fra, og hvordan de oppfører seg. Det kan være alt fra religion, hvem foreldrene deres er, og hvilket parti de støtter. I verste fall gjør det at man ikke kommer inn på drømmestudiet.

Fortjent eller likt?

Vi elever har rett på en rettferdig karakter. Det er ikke godt nok at de fleste får riktig karakter, eller at mange har det helt fint med læreren som underviser dem.

Det skal ikke være nødvendig å lure på om læreren ga deg en treer fordi du fortjente det, eller fordi læreren ikke liker deg. Derfor vil vi i Unge Høyre ha anonym retting av heldagsprøver og andre viktige prøver.

Nicolai Bjerke Dyvik (17), leder i Aker Unge Høyre.

Lærerens tilbakemeldinger og tips til hvordan man kan få bedre faglig utvikling, er selvfølgelig viktig. Læreren kan hjelpe til gjennom hele skoleåret gjennom vanlige lekser, gjennomganger og tester vi har. Heldagsprøven er kanskje den eneste store prøven man har i et fag, da fortjener også elever å få en tilbakemelding som ikke handler om noe annet enn hvordan man har prestert på den prøven.

Med anonym retting har vi elever alt å vinne, og lærerne har ingenting å tape. Vi elever fortjener en rettferdig karakter, og det bør vi få så fort som mulig. Det er på tide å få trynefaktoren ut av skolen!

Har du fått med deg disse?

Les også

Julekalender 21. desember: «Den beste hevnen du kan få, er å leve lykkelig»

Les også

Vi må slutte å presse alle gjennom det samme skolesystemet


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.