Svarer Joacim Lund: Tomme stoler er ikke vårt største problem | Tobias Schildmann Mandt

Selv om Lund har fått for seg at fredagens RLE-timer og kroppsøving er viktigere enn engasjement, har skolestreiken verdi, mener debattanten.

Jeg kan fint sette meg ned en lørdag og gjøre skolearbeid – om det er det som skal til for at vi skal bli tatt seriøst i klimakampen.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Bare timer før det arrangeres skolestreiker for klimaet en rekke steder i landet, publiseres det en kommentar skrevet av Joacim Lund i Aftenposten med tittel «I dag er det skolestreik for klimaet igjen. Denne gangen bør barna bli på skolen.»

Lund har nok rett i at det var noen barn blant de flere titalls tusen som streiket for klimaet 22. mars. Men flesteparten er ungdom og unge voksne.

Det er derfor litt smålig å heve seg over motparten ved å kalle dem barn. Som om Lund vet bedre, fordi vi er «unger».

Lærdom i streik

Det er derimot fint at han er innforstått med hvor alvorlig tilstanden er for vårt felles hjem, Jorden. Men hvorfor han prøver å snakke vekk andres engasjement rundt streiken 24. mai, forstår jeg derimot ikke.

«Skolen ødelegger ikke klimaet. Skolestreikene ødelegger for skolen», skriver han. Jeg er uenig.

Selv om han har fått for seg at fredagens RLE-timer og kroppsøving er viktigere enn engasjement, har skolestreiken verdi.

Tobias Schildmann Mandt (19)

Ikke bare har alle som deltar, innsett at klimaet er en sak som er viktigere enn nesten alt, men man lærer av talene som blir holdt, menneskene man snakker med, og det man leser i forkant og etterkant.

Dette veier til syvende og sist kanskje opp for de få skoletimene man går glipp av hver åttende fredag?

Lese en lørdag

I løpet av et 190-dagers skoleår, med en klimastreik hver sekstiende dag, vil det kanskje bare bli tre-fire streiker, om du er heldig – og ikke seks, som Lund skrev.

Jeg tror vi skal overleve tre dager med tapt undervisning, og om det så skulle bli seks – overlever vi nok det også.

Og om det er tiden til å komme seg gjennom læreplanen Lund er bekymret for, kan jeg fint sette meg ned en lørdag og lese litt på egen hånd – om det er det som skal til for at vi skal bli tatt seriøst.

Fysisk vs. digitalt

Lunds anbefalinger er vel og bra – men er de like virkningsfulle? Jo, da, meld deg gjerne inn i et politisk parti, en miljøvernorganisasjon etc. Men ikke undervurder påvirkningskraften fysisk engasjement har.

Vi kan vel alle være enige om at en fysisk klem er bedre enn en digital – sånn er det også i klimakampen.

Jo lenger man går for å vise at man tar problemet seriøst, jo mer blir man tatt seriøst. At titusenvis av unge velger å «ofre» skole for klimasaken, sier en hel del om hvor mye det betyr for dem.

Jeg håper de fortsetter å streike. Tomme stoler er ikke vårt største problem akkurat nå. Den tittelen gir vi til klimakrisen.13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.