SiD

Spør skolemakten: «Hvorfor har vi karakterer i ungdomsskolen?»

  • Si;d-redaksjonen
Jeg tror at karakterer brukt på en fornuftig måte gjør elever motiverte og engasjert i eget skolearbeid, skriver kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) svarer Sigrid Johansen Herseth (17) i vår faste spørrespalte.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Spørsmål: «Mener du det er riktig med karakterer i ungdomsskolen? I så fall, hvorfor eller hvorfor ikke?» spør Sigrid Johansen Herseth (17).

Ministeren svarer:

«Vi skal ha en skole der alle elever mestrer, trives og lærer, og der man kan forberede seg til studier og jobb som kommer etterpå. Jeg tror at karakterer brukt på en fornuftig måte gjør elever motiverte og engasjert i eget skolearbeid.

Karakterer kan bidra til at du som elev får et bevisst forhold til hva som kreves og forventes av deg når du skal velge videre studier. For mange elever er det motiverende å jobbe etter konkrete mål og å oppleve mestring. Men all underveisvurdering, også karakterer, må brukes på den riktige måten.

  • Under 21 år? Send inn ditt spørsmål nederst i saken

Vurderingen skal bidra til at du lærer mer, og ikke mindre. En karakter er kun én form for å fortelle hvor mye du kan i et fag. Du har også krav på å få tilbakemelding på hva du kan eller bør gjøre for å videreutvikle din kompetanse i faget. Denne tilbakemeldingen mener jeg er svært viktig for å forklare karakteren, vise hva som er bra og gi deg råd om hva du må jobbe mer med.

Les også

Om spalten: Sanner og Nybø skal svare på unges skolespørsmål hver uke

Frustrerende og slitsomt

Jeg forstår at karakterer enkelte ganger kan være frustrerende og slitsomt. Da er det viktig at skolen og lærerne er oppmerksomme, og sammen med dere elever jobber for å unngå skolestress. Skolehverdagen kan bli enklere og bedre med god undervisning, jevnt fordelte lekser og prøver. Hvis du synes det hoper seg opp og blir mye på en gang, er mitt beste råd å snakke med læreren din.

Helt til slutt vil jeg si: Karakterer er kun er et mål på hvor du står i et fag, det er ikke en beskrivelse av deg som person. Vi er alle mer enn tallene som står på et karakterkort.»

Hilsen Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).


Vil du også stille spørsmål i spalten?

– Hver onsdag i hele høst svarer kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) på dine spørsmål.

– Send inn ditt spørsmål på e-post til sid@aftenposten.no og merk den med «spør skolemakten». Du kan også sende oss direktemelding på Instagram og Facebook.

– Husk å legge ved fullt navn og fødselsdato. Dersom du vil være anonym, må du likevel oppgi dette. Du må være mellom 13 og 21 år for å få svar i spalten.

– Husk at ingen spørsmål er dumme!


Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Jan Tore Sanner
  3. Spør skolemakten