Det er på tide å sette grenser for lærernes ansvarsområde

For meg, og mange andre, er lærerne en stor inspirasjon og motivasjonsfaktor i hverdagen, skriver debattanten.

Lærerne har et for stort ansvar for elevenes psykiske helse.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Årets lærerstreik endte ikke i lærernes favør og ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd. En tvungen lønnsnemnd som kom på grunn av fare for elevenes liv og helse.

Bekymringsmeldingene rant inn. Mange fryktet at flere ungdommer skulle slite psykisk når elevenes støtteapparat i skolen ikke lenger var der: lærerne.

Om det er én ting denne streiken har belyst, er det hvor mye lærerne gjør og betyr for elevene. For når tvungen lønnsnemnd blir resultatet etter en lærerstreik fordi elevenes psykiske helse ble dårligere, ser man viktigheten av dyktige, involverte og sympatiske lærere. Og dyktige, involverte og sympatiske lærere er spesielt viktig for elevene når det er store mangler i støtteapparatet rundt skolen.

Grunnen til at jeg fullførte

Lærerne har fått ansvarsoppgaver langt utenfor stillingsbeskrivelsen, og streiken har vist at det er støtteapparatet rundt skolen som er problemet, ikke at lærerne streiker. For lærerne er der for å undervise og se elevene. Helsesykepleiere, barne- og ungdomspsykiatrien (Bup) og andre instanser er der for å passe på elevenes psykiske helse.

Selv var en blanding av helsesykepleier og ekstremt dyktige lærere, som brydde seg og tilrettela, grunnen til at jeg fullførte videregående. De dyktige lærerne skal nesten ene og alene ha æren for at jeg nå også studerer. For meg, og mange andre, er lærerne en stor inspirasjon og motivasjonsfaktor i hverdagen.

Endre forventningene

Det er på tide at vi som samfunn ser helheten av hva lærerne faktisk gjør for elevene. Når andre viktige samfunnsinstanser har sviktet barn og ungdom, har lærerne tatt på seg arbeidsoppgavene deres. Og nå forventes det nærmest at de fortsetter med det.

Det er nå vi bør innse at systemet rundt skolene som skulle vært designet for å passe på barn og unge, ikke fungerer, og at noe må gjøres. Etter streiken er det på tide at samfunnsforventningen om at lærerne skal ha ansvaret for elevenes psykiske helse, forsvinner. Forventningen skal heller ligge hos støtteapparatene rundt skolen – om at de skal fungere optimalt, noe de ikke gjør i dag.

Dette er et skrik om at flere må se viktigheten av lærerne, og et skrik om et bedre psykisk helsevern for barn og unge.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken.