SiD

Vi bør innføre anonyme jobbsøknader | Kristoffer Bjordal.

  • Kristoffer Bjordal (18), leder av Sandnes og Jæren Unge Høyre
Folk med utenlandske navn skal kunne være stolte av navnet sitt, mener Kristoffer Bjordal.

Si ;D-innlegg: Alle skal være trygge på at navnet ikke skal komme i veien for å få jobb og ta del i samfunnet.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
Kristoffer Bjordal (18), leder av Sandnes og Jæren Unge Høyre

Mange innvandrere som kommer til Norge, og som ønsker å få seg jobb, strever med dette. Ikke fordi de mangler erfaring, utdanning eller norskkunnskaper. Men fordi navnet deres ikke er norsk.

Jeg tror ikke norske arbeidsgivere er rasistiske, men det er tydelig at personer med utenlandske navn har vanskeligere for å bli kalt inn på intervju. Når arbeidsgiver sitter med store bunker med søknader, er det lett å legge vekk Mohammed og heller se litt nærmere på Andreas.

Fordi man kanskje tenker at Mohammed ikke er god nok i norsk, og at han trenger mye oppfølging for å forstå kultur og arbeidsoppgaver.

Mohammed er kanskje født i Norge, snakker flytende norsk og har en utrolig god arbeidsmoral.

Om han bare ble innkalt til intervju, ville fordommene hatt lite å si når han sto der og kunne vise arbeidsgiver hva han er god for. Han trenger bare å komme gjennom den første runden med jobbsøknadene.

Dessverre blir løsningen for Mohammed og mange andre å endre navnet sitt. Dette er helt feil, navnet skal ikke avgjøre om du får jobb eller ikke.

Om det ble innført en norm for anonyme søknader i arbeidslivet, tror jeg alle parter hadde vunnet på det.

Arbeidsgiver hadde fått tilgang på mer arbeidskraft og samtidig fått en mer multikulturell arbeidsplass. I tillegg ville arbeidstager føle seg trygg på at han eller hun blir vurdert ut ifra kunnskaper og ferdigheter, ikke navn og etnisitet.

Mohammed og alle andre med utenlandske navn skal kunne være stolte av navnet sitt. Alle skal være trygge på at navnet ikke skal komme i veien for å få jobb og ta del i samfunnet.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D
  2. Arbeidsliv