Hvis Gud er sann, som jeg tror, er han sannhet for resten av verden også | Jakob Bjørnøy

Poenget er at jeg frimodig kan påstå at kristendom er bygget på et fullstendig fundament, skriver Jakob Bjørnøy (17).

Si ;D-innlegg: Høres det arrogant ut? Da vil jeg invitere deg til å utfordre meg på det.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

«Så lenge det er sannhet for deg, så er det bra», «for meg er ikke bibelen veien til Gud», eller «din sannhet er ikke nødvendigvis min sannhet», er alle noen av de ekleste klisjeene som troende mennesker møter i dag.

Dette skriver jeg ikke med en intensjon om å bevise Guds eksistens i første omgang, men for å belyse at det virker som at folk har gitt helt avkall på objektiv sannhet.

I denne verden har vi likt utgangspunkt. Vi kan ta til oss tingene vi ser, hører og erfarer og gjøre valg på grunnlag av informasjonen vi har.

Vi lærte fort at ved logikkens enkle regler kan ikke to motsigende utsagn begge være riktige.

Altså finnes det objektive sannheter vi kan vite om verden vi lever i.

Er kristendommen død?

Jeg vil veldig gjerne sette meg ned med deg og ha en samtale om meningen med livet, verdens opprinnelse og livet etter døden, men jeg kommer ikke til å slå meg til ro med at det finnes flere motsigende sannheter når det finnes livssyn som har klare tanker om hva som venter etter døden.

Man gjør ingen noen tjeneste ved å applaudere verdensbilder som ikke bærer andre bevis enn at «det er sant for meg».

Jeg er kristen, men er ikke spesielt hårsår. Mange tror at kristendom i dag er en død religion, hvor følelser er det fremste argumentet for hvorfor troen bevares. Man tror at vitenskapen har motbevist alle tegn på en Gud og at kristne sitter ved kjøkkenbordet og ser ut gjennom vinduet med en skjør tro som egentlig er sprekkeklar ved konfrontasjon.

Poenget er at jeg frimodig kan påstå at kristendom er bygget på et fullstendig fundament

Det at en tror på Gud gir simpelthen bare glede og hensikt i livet, og så lenge det gjør nettopp det, er det en god ting. Derfor forsvinner majoriteten fra diskusjonen. De ønsker ikke å ødelegge noen andres tro.

Begge sider bør granskes

Men jeg vil bruke de 12 apostlene som eksempel. Dette var 12 mentalt friske, historisk veldefinerte mennesker som i sin tro spredte budskapet om Gud på tross av egen velvære og komfort.

Det betydde forfølgelse, tortur og for en del av dem døden også.

For de mange misjonærene i dag som vier livene sine til å dra til fremmede land og spre budskapet, er det ikke alltid komfortabelt å tro på Gud. Det blir gjort fordi disse menneskene er og var overbevist av noe mer enn bare følelser.

Min oppmuntring til deg er å teste kristne mennesker på tro

Poenget er at jeg frimodig kan påstå at kristendom er bygget på et fullstendig fundament, og jeg oppfordrer deg til å utfordre det. Å si at man ikke tror på en gud er en like stor trosforpliktelse som å si at man tror på en gud. Begge sider av saken bør granskes nøye.

Min Gud er ikke først og fremst «min Gud»

Min oppmuntring til deg er å teste kristne mennesker på tro. Jeg snakker bare for meg selv, men jeg vil ikke tro på eller spre løgn. Om du har et fnugg av nestekjærlighet, så vil ikke du det heller. Min Gud er ikke først og fremst «min Gud» eller «Gud for meg», men hvis han er sann, som jeg tror, er han sannhet for resten av verden også.

Høres det arrogant ut? Da vil jeg invitere deg til å utfordre meg på det.


Kristendommen er fortsatt den største religionen i Norge og er mye diskutert på Si ;D. Les mer her:


Hvorfor er stadig færre unge kristne?

Bare to av ti under 30 definerer seg som kristne. Hvorfor er det slik? Ateist Theodor René Carlsen (18) og kristne Ingrid Vatnar Olsen (20) diskuterer. – Jeg opplever mye respekt når jeg sier jeg er kristen, men også mye dritt, for å si det rett ut, sier Vatnar Olsen.

Les også

Her kan du høre alle Si ;D-podkastene!


Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her