Egenvurderingen er der for en grunn

Ahmet Titrek (18) representerer Oslo Unge Venstre som styremedlem.

Det er viktig å ta vare på den ordningen, men viktigst av alt er at vi trenger en reform.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I et Si ;D-innlegg i Aftenposten 11. mai skriver Sølve Minge Vattekar om hvordan egenvurderinger er uoversiktlige og demotiverende. Jeg er uenig med ham akkurat der.

Egenvurderinger er til hjelp i lærerens arbeid i å sette karakter. Det er et godt virkemiddel for lærerne når det kommer til å sette standpunkt. De kan se hva du svarer på, og om du forstår eller ikke forstår enkelte emner i fagene.

Det er ikke alltid nok med bare to vurderinger i halvåret. Derfor er det viktig at man får til en minioppgave som elevene skal gjøre. Egenvurderinger hjelper deg med å se feilene i oppgaven og gir mer selvinnsikt i kunnskapene man har i faget.

Viktigst av alt er at man lærer.

Skolesystemet vi har i dag, er ikke motiverende. Da holder det ikke å endre én av 100 ordninger på skolen. Vi trenger en reform. Unge Venstre vil gi enkeltindivider friheten til å bestemme hvordan skolen skal se ut for dem. Jeg tror dette er svaret på motivere ungdommer til å delta mer i timen.

Motivasjon kan komme fra flere steder, som egenmestring i faget og fra læreren. Vi trenger flere lærere som ser elever for den man er, og som gir tilpasset opplæring med veiledning, oppgaver med løsningsforslag eller fagsamtale.

Mange elever i dag er umotiverte og føler på prestasjonspress. Derfor trenger vi et nytt system som ivaretar elevens valgfrihet og hjelper de som trenger det aller mest. Vi vil ikke ha en A4-skole som ikke ser enkeltelever for hva de er verdt.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!