Venstre i regjering – fortsatt en regjering for de få! | Robert Bjørn

Min spådom er at den økonomiske politikken videreføres, skriver Robert Bjørn (17), leder, Alna AUF.

Si ;D-innlegg: Det er ikke noen god nyhet for vanlig folk.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Nå er det klart: Venstre, Høyre og Frp går etter alt å dømme inn i regjering sammen. Det er ikke noen god nyhet for vanlig folk. I likhet med dagens regjering vil den neste fortsette å være en regjering for de få, ikke de mange.

En regjering bestående av partier som utelukkende fører en arbeidsfiendtlig politikk, med mer konkurranse og privatisering av viktige velferdstilbud.

En regjering som gjennomgående har fremmet, fremmer og kommer til å fremme forslag som vil svekke det organiserte arbeidslivet og velferdsstaten – noe av det som er fundamentet for den norske arbeidslivsmodellen og for trepartssamarbeidet.

Koster penger

Det vil koste nordmenn både trygghet og penger.
Samtidig vil det koste Ola Nordmann muligheter.

Sammen med vårt progressive skattesystem bidrar det organiserte arbeidslivet og universelle velferdsordninger til å utjevne både økonomiske og sosiale forskjeller.

I regjeringsplattformen Venstre, Høyre og Frp presenterte søndag foreslår de å svekke både velferdsstaten og det organiserte arbeidslivet, samtidig som deres økonomiske politikk vil bidra til økte forskjeller.

Høyre og Frp har de siste fire årene gitt Norges rikeste 160 ganger mer i skattekutt enn hva min mor, far og familie har fått. Det er grunnleggende urettferdig, lite fremtidsrettet og bidrar til å øke forskjellene.

Fortsatt forskjeller

Det er liten grunn til å tro at dette vil endres med Venstre i regjering. Min spådom er heller at den økonomiske politikken videreføres.

Kjære Venstre, ja, fint at dere har fått gjennomslag for viktige enkeltsaker, men det endrer ikke det faktum at Høyre og Frps politikk øker forskjellene mellom folk.

Derfor gleder jeg meg til å kaste dere, Høyre og Frp ut av regjeringskontorene i 2021.

Jeg mener politikkens fremste oppgave er å sørge for at folk i Norge har mulighet og frihet til å leve det livet de vil.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Hvordan kommer politikken til å forandre seg? Les disse: