SiD

Avkolonisering av akademia handler ikke om at vi skal kvitte oss med Aristoteles

  • Ragna Engseth
    Ragna Engseth
    Student, Edinburgh
Avkolonisering av akademia kan bety at Aristoteles (bildet) får mindre plass, men er det så farlig? spør debattanten.

Men hvis akademia ikke avkoloniseres, går vi glipp av viktige debatter.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Tidligere denne uken skrev Per Arne Bjørkum, professor emeritus ved Universitetet i Stavanger, at avkolonisering av akademia i praksis betyr å «avakademisere undervisningen».

Jeg mener man skal tenke seg om to ganger før man kategoriserer kunnskap på denne måten.

Avkolonisering handler ikke om at vi skal kvitte oss med Aristoteles, det handler om å utfordre den kunnskapen vi tar for gitt.

Opposisjon

Hvordan vi snakker om og i akademia, springer ut ifra kulturelle kontekster. Konsepter med flere historier blir kun forstått ut ifra én: den europeiske.

Det hindrer oss i å forstå hvordan vestlige verdier om kunnskap påvirker agendasettingen. Vi blir blendet av den vestlige verdensordenen, som er basert på et binært narrativ. Der blir verden forstått gjennom et todelt system basert på motsetninger.

Dette er farlig, da kunnskap blir satt i opposisjon til følelser, kultur i opposisjon til natur, subjekt i opposisjon til objekt, og ikke minst, Vesten mot resten.

Filosofen Val Plumwood (1993) argumenterer for at vestlig dualisme fører til utestenging av kunnskap, da ikke-vestlige ideer blir assosiert med «irrasjonelle» elementer som natur, følelser, og femininitet.

Går glipp av debatter

Hvis akademia kun blir basert på vestlige ideer om kunnskap, viderefører vi denne dualismen. Vi går dermed glipp av historier som kan utfordre vårt syn på sant og usant.

Hvis akademia ikke avkoloniseres, går vi glipp av viktige debatter om kjønnsdiskriminering, rasisme og klimarettferdighet.

Vi skal ikke felle moralske dommer, men vi må stille spørsmål rundt kunnskap vi verdsetter som «rett».

Avkolonisering handler ikke om å bytte ut kunnskap eller å «avakademisere». Det handler om å skape en dialog der vi stiller spørsmål rundt kunnskap som tas for gitt.

Det kan bety at Aristoteles får mindre plass i akademia, men er det så farlig?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!

Les mer om

  1. Akademia