SiD

10 kjappe med leder av Senterungdommen Ada Arnstad: – Bompenger kan være et legitimt verktøy

 • Amalie Lereng
  Amalie Lereng
  Si ;D-ansvarlig

Foto: Morten Uglum

Men utgiftene burde i så fall treffe dem som nyter godt av veiforbedringen, mener ungdomspartiet.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Hvem: Ada Arnstad, leder av Senterungdommen

Hva er dette? I denne intervjuserien kan du bli bedre kjent med standpunktene til de ni største ungdomspartiene. Tirsdag 13. august møtes alle lederne til debatt i regi av Aftenposten Si ;D og Arendalsuka. Debatten kan strømmes gratis på ap.no og på vår Facebook-konto fra klokken 19.00.


1. I vår har tusenvis av skoleelever streiket for klimaet. Ville du ha streiket med dem dersom du var elev?

– Ja, jeg ville streiket. Den unge generasjonen er avhengig av at de eldre som sitter i maktposisjoner, tar de riktige avgjørelsene nå, hvis vi skal ha god natur og god velferd i fremtiden.

2. I samme periode som elevene streiket, åpnet regjeringen for oljeleting i 90 nye blokker, blant annet i Barentshavet. Var dette riktig?

– Vi i Senterungdommen mener det er galt å planlegge for at samfunnet vårt skal eksportere CO₂ i fremtiden. Det er snakk om enorme investeringer, og hvis verden skal nå sine klimamål, er dagens oljepolitikk en dårlig investering for fremtiden.

3. Når er det greit å betale bompenger?

– Bompenger kan være et legitimt verktøy for å få realisert prosjekter som er ønsket og nødvendige, men utgiften bør treffe folk som i neste omgang tjener på forbedringen.

4. Influensernes påvirkning på unge er blitt heftig debattert det siste året. Skal det være forbudt å reklamere for kosmetiske inngrep?

– Ja, å reklamere for inngrep som ikke bidrar til bedre helse, men mer press, er unødvendig.

Les også

10 kjappe med Grønn Ungdom-talsperson Hulda Holtvedt: – Vi kan ikke bare bygge oss ut av problemene i boligmarkedet

5. Er sentralisering av tjenester en uting?

– Ja. Regjeringens sentralisering er hårreisende. Folk mister politi, helsetjenester, skoler og arbeidsplasser, noe som gjør det utrygt og vanskelig å bo i bygdene. Vi skal ta vare på og utvikle hele landet, ikke bare storbyene.

6. Skal politikerne bestemme hvor stor del av foreldrepermisjonen som skal tas av far og mor?

– Politikerne bør gi noen føringer for å nå målene om likestilling i hjemmet - samtidig som familien selv får mulighet til å velge hvordan de ønsker å fordele permisjonstiden. Senterungdommen er for en tredelt foreldrepermisjon.

7. Mange unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet i de store byene. Hva bør politikerne gjøre med det?

– Bolig er et viktig gode og en trygg ramme rundt unges liv. Vi må bruke Husbanken for å sikre at enda flere får innpass på eie-markedet, samtidig som vi skal sørge for gode leieboliger også.

8. Er det en fordel for unge som skal i jobb, at det er mange midlertidige stillinger?

– Nei, ikke for unge som ønsker en heltidsstilling. Heltid gir trygghet i arbeidshverdagen og til å planlegge fremtiden. Det får man ikke dersom man jobber ufrivillig deltid.

9. Jenter får bedre standpunktkarakterer enn gutter i alle fag unntatt kroppsøving. Hva skal til for at gutter skal gjøre det bedre?

– Vi må ha mer praksis og variasjon i skolen, slik at alle kjenner seg hjemme. Vi vil ha vekk unødvendig testing og prøving, og vi vil ha inn mer fysisk aktivitet i skolen og flere praktiske undervisningsmetoder i teoretiske fag.

10. Er det like greit å tjene penger på å pleie eldre og syke som det er på å drive frisørsalong?

– Hovedvekten av omsorgstjenester bør leveres av offentlige og ideelle som putter pengene tilbake i eldrehjemmet eller sykehjemmet.

Les mer om

 1. Ungdomspartilederdebatten2019
 2. Kommunevalg 2019
 3. Senterpartiet (Sp)

Relevante artikler

 1. SID
  Publisert:

  AUF-leder Ina Libak: - Vi må bygge et ikke-kommersielt boligmarked hvor boliger selges til fastpris

 2. SID
  Publisert:

  10 kjappe med Sosialistisk Ungdom: – Vi som er opptatt av å redde klimaet, må bruke alle verktøy vi har

 3. SID
  Publisert:

  Unge Venstre-lederen: – Tiden for de gigantiske veiutbyggingene er forbi

 4. SID
  Publisert:

  Grønn Ungdom:– Vi kan ikke bare bygge oss ut av problemene i boligmarkedet

 5. SID
  Publisert:

  Unge Høyre-lederen streiket for klimaet, men sier også ja til mer oljeleting

 6. SID
  Publisert:

  FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud: - Klimastreikernes krav er helt feilslått