SiD

At staten gir pengestøtte til homofobe skoler, er ikke greit

 • Andrea Pracy (19)
  Andrea Pracy (19)
  Leder i Møre og Romsdal Unge Venstre
Det er ikke innafor at institusjoner som mottar statlig støtte, skal kreve innsyn i private forhold til arbeidstakere, uansett hvilket verdisyn institusjonen har, skriver Andrea Pracy (19), fylkesleder i Møre og Romsdal Unge Venstre.

Homofile kan gifte seg i kirken, hvorfor skal de da ikke kunne undervise ved religiøse skoler?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering står høyt i Norge. Det er derfor skremmende at det er lovlig å diskriminere basert på samlivsform, legning og andre private forhold ved ansettelser i religiøse institusjoner.

Må skrive under på «verdidokument»

Flere aviser har den siste tiden skrevet saker om diskriminering i ansettelsesforholdene ved kristne folkehøyskoler.

Et eksempel her er Sjøholt folkehøyskole. Denne skolen har mottatt 4,2 millioner kroner fra norske myndigheter for driften det kommende året. Skolen krever at nyansatte skriver under på et «verdidokument», der de plikter seg til å følge strenge krav til blant annet legning og samlivsform.

Andre eksempler på skoler der slike verdidokumenter står i sentrum og kan farge ansettelsesprosessen, er NLA Høgskolen, Ansgar Høgskole, Fjellhaug internasjonale høgskole og flere. Listen er altfor lang.

Andrea Pracy (19), fylkesleder i Møre og Romsdal Unge Venstre.

Loven virker mot sin hensikt

Både private og offentlige bedrifter skal forholde seg til diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven. Lovene skal beskytte mot forskjellsbehandling i arbeidslivet.

Derfor er det feil at likestillings- og diskrimineringsloven forsvarer forskjellsbehandling av nettopp de individene den skal beskytte.

§ 30 i likestillings- og diskrimineringsloven beskriver et unntak i hvilke opplysninger en potensiell arbeidsgiver kan hente inn, som sier at «innhenting av opplysninger om søkerens samlivsform, religion eller livssyn er tillatt hvis virksomheten har som formål å fremme bestemte religiøse syn

Dette unntaket er utdatert, og det må fjernes. Det kan ikke være hjemmel i loven for at religiøse institusjoner kan gjemme seg bak «religionsfrihet» når de bestemmer at homofile og mennesker med barn utenfor ekteskap skal utelukkes fra ansettelsesprosessen.

Kan ikke støtte diskriminering

Privatlivet skal stå sterkt i Norge. Det er derfor ikke innafor at institusjoner som mottar statlig støtte, skal kreve innsyn i private forhold til arbeidstakere, uansett hvilket verdisyn institusjonen har.

Alle har rett på et privatliv, og jeg mener at legning og samlivsform i høyeste grad er en privatsak.

At staten gir pengestøtte til slike skoler, er problematisk. Staten kan ikke lenger støtte diskriminerende institusjoner, og lovgivningen som gir hjemmel for diskrimineringen må endres. Religionsfrihet kan ikke være grunnlag for unntak fra lover og regler.

Dessuten: Likekjønnede par kan gifte seg i kirken, hvorfor skal de da ikke kunne undervise hos religiøse skoler?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

 1. Diskriminering
 2. Likestilling
 3. Homofili
 4. Livssyn
 5. Samfunnsdebatt
 6. LHBT