Kan ikke kvinner ta egne valg? | Sigrid Moland & Aurora B. Thom

Når to leger skal bestemme om du får ta abort etter uke 12, er det ikke lenger selvbestemmelse, skriver skribentene.

Abortnemndene er skam satt i system, og det siste kvinner trenger i en så sårbar situasjon, er mer skam og skyld.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I 1978 fikk kvinner i Norge retten til selvbestemt abort, men selv over 40 år senere har ikke kvinner full rett til selvbestemmelse.

I dagens abortlov har kvinner lov til å ta abort innen utgangen av uke 12. Dersom man ønsker abort etter dette, må man sende en søknad til en abortnemnd. Da vil man vurderes av to leger som vil bestemme om aborten skal gjennomføres eller ikke. Da er det ikke lenger selvbestemmelse.

Kjenner oss selv best

Hvis vi hadde blitt gravide nå og først funnet ut av det om 12 uker, måtte vi ha gått til en abortnemnd. Dette er et utvalg av andre mennesker som skal bestemme om vi skal få lov til å ta abort. De skal altså fortelle helt fremmede folk om alle utfordringer de kan ha i livet sitt.

Dette bidrar til den utdaterte tankegangen om at kvinner ikke kan ta sine egne valg. Ingen kjenner våre liv bedre enn oss selv, og ingen burde tvinge oss til å bære frem et barn.

De aller fleste får innvilget søknaden. I 2017 fikk 2 av 362 kvinner avslag på å ta abort etter uke 12. Ikke bare viser dette at abortnemndene overstyrte meningen til to kvinner, men også at 362 kvinner måtte gå gjennom en unødvendig og skjemmende prosess.

Sigrid Moland (19)
Aurora Bratteli Thom (16)

Bruk penger på oppfølging

Istedenfor å bruke masse penger på abortnemnder som i praksis ydmyker kvinner, kan vi bruke disse pengene på bedre oppfølging av kvinner som velger å ta abort.

Dersom kvinner får mer tilpasset veiledning, vil vi ha et bedre utgangspunkt for å ta valget om abort. Det er en belastende prosess å gå gjennom en abort i utgangspunktet. En abortnemnd gjør denne prosessen enda mer utfordrende.

Ingen er bedre rustet enn kvinnen selv til å ta avgjørelsen om en abort.

Abortnemndene er skam satt i system. Det siste kvinner trenger i en så sårbar situasjon, er mer skam og skyld. Dette er en gammeldags og utdatert ordning som tilhører et annet århundre. Kvinners rett til å bestemme over egen kropp er grunnleggende. Det er på tide å gi kvinner reell selvbestemmelse over egen kropp.

La oss fjerne abortnemndene!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.