SiD

Vi burde snu på aldersgrensen. Å bli medlem av et trossamfunn burde være forbudt før man er 15 år.

  • Maya (19)
For mange barn er det virkelig skummelt å gå mot sin familie, spesielt når de har en helt annen forståelse av eksistens og virkelighet, skriver Maya (19).

Det burde ikke være slik at systemet tilrettelegger for at foreldre skal kunne bestemme over barns tro.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Religion er et grunnleggende barndomsminne for mange. Det burde vi være mer kritisk til.

Først og fremst burde vi se på troen noen foreldre gir til barna sine om at noen straffer deg i etterlivet om du for eksempel er uærlig, ikke ber før du legger deg eller ikke konfirmerer deg kristent.

Det handler ikke om den kulturelle biten, som f. eks å feire helligdager. Det handler om at trusselen om at noe åndelig kan straffe deg, skaper frykt og gjør at noen ikke tør å oppføre seg som barn.

For å sette det på spissen er religion tilpasset de voksne.

Å gå mot sin familie er risikabelt

I Barnekonvensjonen har barn, som alle andre, religionsfrihet. Det er likevel ikke før du blir 15 år du får din absolutte frihet til å nekte troen til familien din.

Før du er 15 år, har foreldre rett til å «veilede» deg i religiøse spørsmål og valg, i tråd med Barnekonvensjonen. Å gå imot sin egen familie er likevel både vanskelig og risikabelt for mange.

For mange barn er det virkelig skummelt å gå mot sin familie, spesielt når de har en helt annen forståelse av eksistens og virkelighet.

Det burde bli forbud mot at foreldre kan bestemme hva slags fritak barnet skal ha på skolen, hvilke religiøse skoler det skal gå på eller hvilke klær og symboler barnet kan ha på seg.

Det er i dag ikke lov med tvang, men det er vanskelig for myndighetene å håndheve, og foreldrene har fremdeles retten til å bestemme hvilke trossamfunn barn skal være medlem av før de blir 15 år, ifølge Barnelova.

Snu aldersgrensen

Jeg sier ikke at religion ikke kan påvirke noen på en god måte. Men religion har en ekstremt stor konsekvens for de barna som blir negativt påvirket.

Det burde ikke være slik at systemet tilrettelegger for at foreldre skal kunne bestemme over barns tro, spesielt når det er så vanskelig å vite hvordan barnet selv opplever det.

Vi burde derfor snu på aldersgrensen. I stedet for at foreldre skal kunne melde barna sine på religiøse arrangementer frem til de er 15 år gamle, burde ikke barna kunne bli tatt med før de er over 15 år.

Barn fortjener en barndom uten forvirring og tro. Barn fortjener å være barn før de er voksne.

Les også

  1. Spør skolemakten: «Hvorfor heter religion- og livssynsfaget KRLE?»

  2. Jeg er en av prestene i Den norske kirke som ikke forkynner fortapelsen i etterlivet. Jeg vet ikke om jeg tror på den

  3. Det er mennesker, ikke religioner, som trenger beskyttelse


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Religion
  2. FNs barnekonvensjon
  3. Menneskerettigheter