Arbeiderpartiet svikter som solidaritetsparti | Maria Klingsheim

  • Maria Altermark Klingsheim (17)
Arbeiderpartiets klimafiendtlige politikk tar fra dem troverdighet i arbeidet for et solidarisk Norge, skriver Maria Altermark Klingsheim (17), Styremedlem, Akershus Grønn Ungdom.

Arbeiderpartiet fortsetter å svikte i klimaspørsmålet. De svikter dermed også i sin kjernesak: sosialpolitikk.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Ap har stemt for å flytte iskanten sørover på tross av faglige råd, støttet en krisepakke på 100 millioner kroner til oljenæringen og overkjørt lokale forhandlinger da de bidro til flertall for utvidelsen av E18. Dette i en tid hvor behovet for solidaritet i møte med kriser er tydeligere enn noen gang.

Rammer urettferdig

Det er godt kjent at klimaendringer rammer sårbare grupper verst, både lokalt og globalt. Spesielt øystater og land nær ekvator blir sterkt påvirket av naturkatastrofer, flom og tørke.

I tillegg til den globale urettferdigheten klimaendringene bidrar til å øke, forsterker de forskjellene i samfunnet. De som har mindre å falle tilbake på, befinner seg naturlig nok i en mer sårbar situasjon i møte med klimaendringene enn de som er sosialt og økonomisk privilegert.

Paradoksal politikk

Arbeiderpartiets klimafiendtlige politikk undergraver derfor ideologien de hevder de er forkjempere for. Det tar fra dem kredibilitet i arbeidet for et solidarisk Norge og verden, så vel som i klimasaken.

Partiet burde jobbe for å skape nye grønne arbeidsplasser innen vindkraft, bølgekraft, fossilfri skipsfart, bærekraftig skog-, hav- og jordbruk og andre fremtidsnæringer. Ikke holde fast på en fortid der konsekvensene av forbrukssamfunnet og den økonomiske strukturen det opererer etter, ikke var kjente.

Maria Klingsheim

Vi må handle nå

Det grønne skiftet er både politisk og praktisk vanskelig, men nødvendig. Det er dyrt å endre samfunnet i en grønnere retning, men mange ganger dyrere ikke å gjøre det.

Jo tidligere vi tør å ta de nødvendige grepene, jo mindre drastisk vil omstillingen være, og færre av de negative konsekvensene av klima- og naturkrisen vil vi måtte håndtere.

Hvis «alle skal med», kan vi ikke satse på kortvarige løsninger som skaper langvarige problemer.


Fått med deg disse Si;D-innleggene?

Les også

Blir studenter utnyttet i arbeidslivet?

Les også

La statuene stå!

Les også

Er du en supporter eller medgangssupporter?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.