Hvor er helsesykepleieren når jeg trenger det? | Kristin Lium

  • Kristin Lium (15)
Skolehelsetjenesten må styrkes og helsesykepleiere må være tilgjengelig på skolen, skriver Kristin Lium (15) i FpU.

Det er på høy tid at kommunene prioriterer skolehelse høyt.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Ingen elever skal møte en stengt dør når de har behov for at den er åpen. I min kommune er helsesykepleier til stede to dager i uken. Dette er fordi helsesykepleierne enten har ansvar på flere skoler eller har deler av stillingen et annet sted i kommunen.

Dette er altfor dårlig.

Jeg og Gudbrandsdalen FpU mener at helsesykepleiere er for lite tilgjengelig på skolen, og at skolehelsetjenesten må være et fokusområde for kommunen fremover. Psykisk helse er en kjent utfordring blant unge. Dersom vi skal forhindre at problemene utvikler seg, må de tas hånd om tidlig.

Psykisk uhelse

Grunnlaget for god psykisk helse i livet legges tidlig. Dersom den psykiske helsen er god på barne- og ungdomsskolen, er sjansen stor for at den også er god videre i livet. Problemet er at det samme også gjelder med psykisk uhelse.

Selv om helsesykepleieren er tilgjengelig per telefon, synes mange unge at det er vanskelig å ta opp telefonen, fremfor å gå innom.

Helsepersonell har begynt å bruke sosiale medier som et tiltak for å få lettere kontakt med ungdommer, slik som for eksempel «Helsesista». Dette mener jeg er et godt tiltak som hjelper de unge.

Kristin Lium (15), Leder Gudbrandsdalen Fp

På høy tid

Men det er fortsatt viktig å ha helsesykeplere fysisk til stede. Derfor må skolehelsetjenesten styrkes og helsesykepleiere må være tilgjengelig på skolen.

Det er på høy tid at kommunene prioriterer skolehelse høyt. Barn og unge er fremtiden. Skolehelsetilbudet i dag er for dårlig.

Gudbrandsdalen FpU tar barn og unges psykiske helse på alvor. Kommunene må begynne å gjøre det samme.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.