Bryr ikke byrådet seg om ensomheten blant unge?

  • Victoria Opheim Galåen (18)
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) orienterer om koronasituasjonen i Oslo

Samfunnet har ikke råd til dette.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Ungdommen rammes spesielt hardt, poengterte byrådene som la frem de nye smitteverntiltakene 16. november.

Innendørs fritidsaktiviteter forbys for alle fra 13 år og oppover de neste ukene. Som hovedregel har regjeringen sagt at tiltakene skal påvirke barn og unge sist. Derfor er det rart at disse tiltakene blir innført, mens andre mulige tiltak ennå ikke er iverksatt.

Livet satt på vent

Som styreleder i UngOrg representerer jeg en stor del av den unge frivilligheten i Oslo. Vi vet at frivillighet og fritidsaktiviteter er en utrolig viktig arena for barn og unge.

Kanskje særlig for de som ikke føler at de mestrer skolen eller er utenfor fellesskapet, eller for de som trenger et avbrekk hjemmefra. Det holder ikke at skolen er delvis åpen. Frivilligheten er ikke bare noe som fyller tiden, for mange er det nettopp det som gir hverdagen mening.

Victoria Galåen (18) er styreleder i UngOrg, paraplyorganisasjonen for barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Nå er det meste av livet satt på vent. Bryr ikke byrådet seg om den økende ensomheten? Signalene de sender nå, er at de kjenner godt til utfordringen, men at de ikke planlegger å gjøre noe med det.

Enkleste løsning

Vi oppfordrer selvfølgelig alle til å følge smittevernreglene. Ungdommen skal gjøre sin del av dugnaden. Samtidig må det være lov å stille spørsmål.

Vi i den unge frivilligheten er tilpasningsdyktige. Derfor savner vi også en dialog om alternative løsninger. Det er klart den enkleste løsningen var å stenge ned, men det viser også at byrådet ikke har tatt inn over seg betydningen av disse møteplassene.

Mest påfallende er mangelen på tiltak fra byrådet som erstatter tilbudene de forbyr. Hvor er innsatsen mot ensomhet? Fritidstilbudene i Oslo gir ungdom det de trenger i denne pandemien: En trygg, smittevernvennlig møteplass hvor man er del av et fellesskap. Et fellesskap hvor man får være seg selv, møte andre, ha det gøy og oppleve mestring.

Å frata unge i Oslo tilbud som forebygger ensomhet og gir god psykisk helse, kan gi Oslo kommune store utfordringer i lange tider. Har vi som samfunn virkelig råd til dette?

Les også

Dette gjør bare vondt verre


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.