SiD

Kjønnskvotering er diskriminering

  • Oliver Christian Rydmark Lima (18)
    Oliver Christian Rydmark Lima (18)
    Styremedlem i Nedre Romerike FpU
Avgjørelsen om hvem som får jobben, burde være basert på resultater, ikke hvilket kjønn du har, mener innsender.

Det er ikke kjønnet mitt som bestemmer om jeg gjør en god jobb eller ikke.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

På skolen lærte jeg om likestilling. Ideen om at kvinner og menn er verdt like mye. Hvordan kan det ha seg at noen politikere i dette landet mener at et bestemt kjønn er verdt mer enn et annet?

I dag blir flere menn og kvinner kvotert inn i forskjellige yrker. Det betyr at de blir prioritert foran andre som har jobbet hardt for å få jobben eller komme inn på studiet. Feministene skriker etter likestilling og kjønnskvotering, når disse to prinsippene nettopp motsier hverandre.

«Riktig» kjønn

Det virker som det ikke spiller noen rolle hva slags resultater du har. Det viktigste er å være født som «riktig» kjønn. Hva er forskjellen mellom kjønnene som gjør at en rekke organisasjoner og bedrifter driver med kjønnskvotering? Gjør de egentlig noen en tjeneste?

Oliver Christian Rydmark Lima (18), styremedlem i Nedre Romerike FpU.

Hvis jeg vil bli brannkonstabel, er det ikke kjønnet mitt som bestemmer om jeg gjør en god jobb eller ikke. Snarere tvert imot. Jeg vil påstå at kjønn er like lite relevant som hvor du kommer fra eller hva du tror på.

Kjønn er irrelevant

Avgjørelsen om hvem som får jobben, burde være basert på resultater, ikke hvilket kjønn du har. Tenk på dem som jobber hardt og kjemper for resultatene sine, som blir tilsidesatt fordi de ikke har riktig kjønn. Hva slags likestilling er det?

Når jeg drar til legen, vil jeg ha den beste legen. Ikke bare den som ble kvotert inn. Det samme gjelder psykologer. Dersom jeg må dra til en psykolog, vil jeg ha den beste psykologen. Ikke en som ble kvotert inn på studiet på bakgrunn av kjønn.

Kjønn er det minst relevante når det kommer til arbeidslivet. Om vi skal ha reel likestilling i dette landet, må vi legge hele denne ideen om kjønnskvotering bak oss. Likestilling er uvurderlig. Ikke bare for oss, men også for demokratiet.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Kjønnskvotering
  2. Likestilling