Stortinget sa nei til å gi transpersoner en beklagelse. Nå er det politikernes tur til å skamme seg.

Vi har nok kunnskap til å vite at dette er rett, skriver Oda Sofie Pettersen.

Vi turte å si unnskyld til taterne, samene, jødene og tyskerjentene. Men staten har også gitt transpersoner traumer for livet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Forrige uke hadde Stortinget sjansen til å gi en offentlig beklagelse til transpersoner som har vært tvunget til å gjennomgå irreversibel sterilisering.

Alle partier unntatt Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt valgte å stemme mot beklagelsen. Det tyder på at de står på feil side av historien. At Fremskrittspartiet og Senterpartiet stemte imot, er ikke overraskende. Men at Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre gjorde det, er ekstra kritikkverdig.

I flere tiår har staten tvunget personer med kjønnsinkongruens til å kastrere seg for å få lov til å leve som det kjønnet de er. Denne ordningen har tatt fra mennesker muligheten til å bestemme over egen kropp – ene og alene fordi staten ikke har vært raus nok til å bygge et samfunn som inkluderer dem.

Selv om ordningen ble endret for fem år siden, bor det fortsatt hundrevis av mennesker i Norge som er blitt tvunget til sterilisering. De fortjener å få erstatning og en offentlig beklagelse.

Traumer for livet

Vi turte å si unnskyld til romfolket og taterne, krigsbarna og samene, jødene, krigsseilerne og tyskerjentene. Personer med kjønnsinkongruens er lenge blitt diskriminert av staten. Det har gitt dem traumer for livet – og det krever en offentlig unnskyldning.

Siden 2016 har altså personer med kjønnsinkongruens endelig hatt mulighet til å endre juridisk kjønn uten å måtte sterilisere seg først. Likevel har ikke de som ikke identifiserer seg som mann eller kvinne, en juridisk kjønnskategori som inkluderer dem. Det er krenkende og diskriminerende. Også her stemte flertallet nei forrige uke.

I land som Danmark, Canada, Australia og Nepal har man vært raus nok til å innføre en tredje kjønnskategori. Venstre, Arbeiderpartiet og Høyre gjemmer seg bak behovet for en utredning før vi innfører det samme i Norge. Det tyder det på en grunnleggende feighet.

Nok kunnskap

Vi har nok kunnskap til å vite at dette er rett. Og vi har nok av erfaring fra andre land til å vite at dette går an.

Vi har en lang vei å gå før vi som samfunn er tolerante og inkluderende nok. Da må
vi innføre en tredje juridisk kjønnskategori. Da må vi sørge for at mennesker med
kjønnsinkongruens har lokale, gode og tilgjengelige helsetilbud. Og da må vi tørre å si unnskyld for den alvorlige diskrimineringen begått av staten.

Det sørget stortingsflertallet for at vi ikke gjorde. Og nå er det deres tur til å skamme seg.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.