SiD

Torbjørn Røe Isaksen, hva skal du gjøre med mobbingen?

Varakongen (18) savner tiltak og ikke bare analyser fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Jeg vil ha løsninger fra kunnskapsministeren, skriver Felix Volpe (18).

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I januar 2014 gikk kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ut og sa at kampen mot mobbing er langt fra over, selv om betydelig færre elever rapporterer om mobbing enn året før.

Felix Volpe

Han viser til elevundersøkelsen og hva som kan tolkes av den, blant annet seks punkter:1. Det er mest verbale krenkelser og utestenging (indirekte krenkelser).

  1. Det er en klar økning av krenkelser i 9.— og 10. trinn.
  2. Det er til dels klare kjønnsforskjeller i type krenkelser.
  3. Det er mest medelever som krenker, og krenkelsene foregår mest ute.
  4. Skolen er uvitende om mye av dette.
  5. Mange opplever at de ikke får hjelp fra skolen.

Ut av disse punktene kommer han med en del problemstillinger og saker han er misfornøyd med.

Isaksen, hva jeg ønsker av en kunnskapsminister er løsninger!

Som regjeringens tillitsvalgte med ansvar for elevers hverdag, stiller jeg deg til veggs med et ønske om svar, ikke bare analyser.

Jeg har per dags dato hørt om én løsning fra deg, som jeg igjen stiller meg kritisk til.

På Elevtinget 2014 var jeg en av de heldige til å spørre deg hvorvidt det er forsvarlig å flagge med at man har nådd et stort skritt når man kan få sende vekk mobberne.

Jeg spurte deg om du mente det fortsatt for det bedre å flytte en mobber, selv om situasjonen som var utspill for aggresjonen på skolen lå i hjemmet. Du ga meg svaret: «Det finnes ikke én god løsning på en slik problemstilling».

Selv er jeg elevrådsleder på Porsgrunn videregående skole, hvor nettopp Torbjørn Røe Isaksen satte sine føtter for ca. 20 år siden.

Hva jeg vil like å se av kunnskapsministeren er nettopp det han sier: «Det viktigste arbeidet mot mobbing gjøres ikke av regjeringen. Det gjøres på skolene».

Jeg ønsker å utfordre kunnskapsministeren på to ting.

Jeg ønsker et godt svar på hva Torbjørns planer mot mobbing vil være helt ned på det lokale plan, helt ned på nivå med hans gamle VGS.

Jeg ønsker å vite om Torbjørn faktisk har troen på at et barns sinneproblemer gir seg ved å flytte til en annen skole.

Følg Aftenposten Si;D påFacebook, Twitter og Snapchat (aft.sid).

Les også

  1. Mobbing i skolen er menneskerettighetsbrudd

  2. Kronikk: Mobbetiltak som overser rektors og lærernes rolle

  3. «Jørgen» har dysleksi og ble mobbet

Felix "varakongen" Volpe (18)