Behovsprøvd barnetrygd vil være en fattigdomsfelle | Safavifard og Olafsen

  • Sarah Lilleberg Safavifard (18), leder Oslo Sosialistisk Ungdom
  • Balder Alvær Olafsen (19), leder Akershus Sosialistisk
Vi må øke barnetrygden, mener debattantene.

Si ;D-innlegg: Dessuten vil det føre til at de som trenger den, påføres skam.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Nye tall viser at stadig flere barn vokser opp i fattigdom i Norge. Disse barna kan ikke gå i bursdager, reise på ferie eller delta på fritidsaktiviteter fordi familiene ikke har råd.

I dag lever 100.000 norske barn i fattigdom. Det betyr at i en klasse på 30 elever, sitter det tre barn som skammer seg når medelever forteller om alt det kule de gjorde i påskeferien. En sterk universell barnetrygd er viktig for hvert eneste ett av disse barna.

Bjørn Magnus Vian mener i sitt Si ;D innlegg 28. mars at barnetrygden skaper forskjeller, og at den burde prisjusteres og bli behovsprøvd for å kjempe mot forskjellene.

Men nøkkelen til velferdsstatens suksess er dens universelle ordning. Dette er barnetrygden et tydelig bilde på. Kun en universell barnetrygd vil minske forskjellene.

Best å bli hjemme

Å behovsprøve ordningen vil for det første være mye dyrere for velferdsstaten, fordi det fører til mye mer byråkrati for å finne ut hvem som skal inkluderes og ikke i ordningen.

For det andre vil behovsprøvd barnetrygd være en fattigdomsfelle. Over halvparten av alle barna som lever i fattige familier, er barn i familier med innvandrerbakgrunn.

Fattigdommen i disse familiene skyldes oftest en lav tilknytning til arbeidsmarkedet, og det aller viktigste for økonomisk trygghet er å ha jobb.

En behovsprøvd barnetrygd vil være en fattigdomsfelle, fordi familiene vil tape økonomisk på å komme i jobb. Med en slik ordning vil folk tjene på å bli hjemme.

Barnetrygden skaper ikke forskjeller, den er et av de mest effektive virkemidlene for å bekjempe fattigdom nettopp fordi den er universell.

Feil retning

Et samfunn der velferdsgoder kun går til de fattigste, gjør velferdsstaten fattig. Behovsprøving vil sørge for påføring av skam til de som trenger velferden.

Det fører til at de som ikke får ta del i godene, ikke ønsker å støtte opp om dem og bidra gjennom skatt. Et slikt samfunn ønsker vi oss ikke.

Den universelle barnetrygden bekjemper forskjeller

Sannheten er at å behovsprøve barnetrygden er et steg i feil retning for velferdssamfunnet. Det er ingen som foreslår å behovsprøve den offentlige skolen eller sykehus. Dette er fordi det er universelle goder. Slik burde det også være med barnetrygden.

Vi må øke barnetrygden. Beregninger gjort av SSB viser at om barnetrygden hadde vært prisjustert, ville 18.000 færre barn levd i fattigdom i dag.

Den universelle barnetrygden bekjemper forskjeller: So why change a winning team?


Mer om barnetrygd? Vi anbefaler disse sakene:

Ungdomspodden: Hvordan kan jeg hjelpe vennen min?

I ungdomspodden svarer sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg og psykolog Aksel Inge Sinding på spørsmål fra ungdom.

Denne ukens spørsmål: Bestevennen min på 18 år sliter. Jeg har prøvd å få henne til å oppsøke hjelp igjen, men hun nekter. Er det noe jeg som venn kan gjøre?

  • Hør podkasten gratis med ett klikk her: