SiD

Gi oss én time undervisning om psykisk helse i måneden | Hartvig Kristiansen

  • Hartvig Kristiansen (21)
Er det ikke psykisk helse verdt noen få ekstra skoletimer? spør Hartvig Kristiansen (21).

Si ;D-innlegg: Det er vanskelig å forstå at noen har vondt når de har en brukken tanke.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Tabuet rundt psykiske lidelser er et stort problem. Dette temaet er blitt tatt opp utallige ganger, men det skjer jo ingenting!

Løsning på dette problemet er nok ikke enkel, men man må jo starte et sted.

Jeg mener, som mange andre, at å få inn undervisning om psykisk helse i læreplanmålene vil ta oss på god vei.

For lite tid

Vi har fått Skoleprogrammet VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen), og det er vel og bra. Men prosjektet tilbys kun førsteklassinger på videregående skoler.

Og så vidt jeg vet er heller ikke skolene pålagt å gjennomføre dette. Min klasse fikk besøk av VIP, men jeg vil tørre å påstå at den lille informasjonen vi fikk, ikke hjalp særlig mye.

Det er naturlig at mennesker er redd for det ukjente

Jeg satt heller igjen med flere spørsmål enn jeg hadde før vi fikk besøk av dem. Jeg sier ikke at Skoleprogrammet VIP er dårlig, jeg sier bare at de får for lite tid.

Redd for det ukjente

Det er ikke rart at det er tabu rund psykiske lidelser. Det er naturlig at mennesker er redd for det ukjente. Og for veldig mange er temaer som depresjon, schizofreni og selvskading ukjente.

Ikke ukjent på den måten at de ikke vet det eksisterer, for det vet vel de fleste nå. Ukjent på den måte at man ikke forstår det.

Å forstå at noen har vondt når de har et brukket ben er enkelt, men å forstå at noen har det vondt når de har en brukken tanke, er en helt annen historie.

Ved å fjerne det ukjente gjennom undervisning om psykisk helse i skolen, kan vi komme langt.

Bare ved å ha én time undervisning om disse temaene i måneden, så vil kunnskapen øke. Det sier seg jo selv. Unge bør lære at en psykisk lidelse er en sykdom på lik linje med en somatisk lidelse.

For faktum er jo at mange som sliter psykisk vegrer seg for å snakke om det. Ved å få undervisning, kan man bidra til å fjerne tabuet.

Man kan faktisk redde liv. Er det ikke da verdt noen få ekstra skoletimer?


Hos oss forteller flere om psykiske lidelser. Kanskje du kan lære noe her?


Negativ leveregel: «Jeg må være godt likt av alle»

Andrea Lund (20) er én av dem som føler hun må bli likt av alle og lever etter denne leveregelen.

– Det er ikke nødvendigvis sunt, sier psykolog Aksel Inge Sinding.

Hør hvilke konstruktive råd han gir henne og andre som lever etter denne regelen.

Les mer om

  1. Undervisning
  2. Skole og utdanning
  3. Psykisk helse