SiD

Det heter ikke «døvespråk». Tegnspråk kan brukes av alle!

  • Kaisa Olivia Zullo (18)
Ikke bare kan jeg snakke med andre døve, men kommunikasjon i seg selv blir enklere når man tar i bruk kroppsspråket, skriver debattanten.

Som hørende barn av to døve foreldre kjenner jeg fordelene med tegnspråk godt.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Mange vet kanskje ikke at tegnspråk er et av de offisielle språkene i Norge. 16.500 nordmenn, som bor spredt rundt i hele landet, bruker det.

Som hørende barn av to døve foreldre vet jeg selv hvor mange fordeler man får av å kunne tegn. Ikke bare kan jeg snakke med andre døve, men kommunikasjon i seg selv blir enklere når man tar i bruk kroppsspråket i tillegg.

Små barn, funksjonshemmede og de som ikke kan norsk, har lettere for å forstå denne formen for kommunikasjon. Likevel kjenner jeg svært få hørende som kan tegn. Til og med andre barn med døve foreldre kan svært lite tegnspråk.

For få muligheter

Jeg syns det er trist å se barn som ikke engang kan sitt eget «morsmål», og som sliter med å kommunisere med sine egne foreldre ved hjelp av tegn.

Jeg går på Oslo Katedralskole der de tilbyr både språkundervisning i latin og italiensk. Det er et utrolig godt tilbud, som mange av elevene får stort utbytte av. Hvorfor kunne det ikke vært flere lignende tilbud med tegnspråk?

I Oslo finnes det kun én videregående skole som tilbyr et slikt programfag. Noe jeg mener er for lite.

Hadde hjulpet mange

Jeg tror det hadde hjulpet mange om flere hørende elever, både fra tegnspråklige og ikke-tegnspråklige hjem, hadde fått muligheten til undervisning. Ikke bare i kommunikasjonen med sin egen familie og døve bekjente, men også for å forstå kroppsspråk bedre og å gjøre seg bedre forstått selv.

Tegn er utrolig lett å lære og oppfatte. Det er et vakkert, morsomt og nyttig språk, som jeg så gjerne skulle ønske flere forstod!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også

  1. Skrivekonkurranse for unge: Lag en tale til besteforeldregenerasjonen!

Les mer om

  1. Tegnspråk
  2. Sko